.:: Lulusan STPM ::.

.:: Lulusan Matrikulasi ::.

.:: Lulusan Diploma / Setaraf ::.

.:: SYARAT KEMASUKAN-LEPASAN STPM ::.
(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh pengajian
Kelayakan Minumum calon STPM
 
1. Lulus SPM/setaraf dengan baik;

2. Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus ujian lisan) di peringkat SPM/setaraf;

3. Lulus peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya:

• Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan
• Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

dan

4. Telah mengambil Malaysian Universiti English Test (MUET).

:: ALIRAN SASTERA ::
Fakulti Bahasa
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
 

Pendidikan Kesusasteraan Melayu

AT01

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu di peringkat SPM; dan

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu dan satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran lain di peringkat STPM

 

Pendidikan Bahasa Melayu

AT05

8 semester

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu dan satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran lain di peringkat STPM.
 

Pendidikan Pengajian Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa kedua (TESL)

AT06

8 semester

Lulus dengan kepujian sekurang-kurangnya mendapat 3B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM; dan

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dan satu (1) Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana mata pelajaran di peringkat STPM; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET); dan

Lulus ujian / temuduga.

Fakulti Seni dan Muzik
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
 

Pendidikan Muzik

AT22

8 semester

Lulus Sijil (Teori dan Praktikal) ABRSM sekurang-kurangnya Gred 5 atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti; dan Lulus ujian bakat / temu duga. .
 
Pendidikan Seni

AT23

8 semester
Struktur pengajian program ini ialah 1 + 2 (3 Tahun). Pelajar diwajibkan mengikuti tiga (3) tahun pengajian iaitu satu (1) tahun di Maktab Perguruan dan dua (2) tahun di UPSI.
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
 
Pendidikan Sejarah

AT32

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Sejarah di peringkat SPM; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran Sejarah dan satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran lain di peringkat STPM
 
Pendidikan Geografi

AT33

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Geografi di peringkat SPM; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran Geografi dan satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran lain di peringkat STPM.
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
 
Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling

AT04

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dan satu (1) Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana mata pelajaran lain di peringkat STPM
 
Pendidikan Khas

AT10

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan mata pelajaran Sains atau mana-mana mata pelajaran Sains Tulen; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dan satu (1) Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana mata pelajaran lain di peringkat STPM.
 
Pendidikan Awal Kanak-Kanak

AT19

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan mata pelajaran Sains atau mana-mana mata pelajaran Sains Tulen, dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dan satu (1) Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana mata pelajaran lain di peringkat STPM.

 
Pendidikan Sekolah Rendah

AT34

8 semester

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dan satu (1) Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana mata pelajaran di peringkat STPM.
Fakulti Perniagaan Dan Ekonomi
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
 
Pendidikan Pengurusan Perniagaan

AT21

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan salah satu (1) mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

• Perdagangan atau
• Ekonomi Asas atau
• Prinsip Akaun dan

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut di peringkat STPM:

• Perakaunan atau
• Ekonomi atau
• Pengajian Perniagaan atau
• Matematik

 
Pendidikan Perakaunan

AT08

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Prinsip Akaun dan Matematik di peringkat SPM; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C(NGMP 2.00 dalam mana-mana mata pelajaran berikut di peringkat STPM;

• Perakaunan atau
• Ekonomi atau
• Pengajian Perniagaan atau
• Matematik S

 
Pendidikan Ekonomi

AT18

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan Ekonomi Asas di peringkat SPM; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut di peringkat STPM:

• Perakaunan atau
• Ekonomi atau
• Pengurusan Perniagaan atau
• Matematik

:: ALIRAN SAINS ::
Fakulti Sains dan Teknologi
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
 
Pendidikan Matematik

AT14

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM; dan Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan lulus Matematik Tambahan di peringkat SPM; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C(NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Matematik T atau matematik Lanjutan T di peringkat STPM.
 
Pendidikan Sains

AT16

8 semester

Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C(NGMP 2.00) dalam :

• dua (2) mata pelajaran Sains di peringkat STPM; atau

• satu (1) mata pelajaran Sains dan satu (1) mata pelajaran Matematik di peringkat STPM.

:: ALIRAN SASTERA DAN SAINS ::
Fakulti Sains Sukan
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Pendidikan Sains Sukan

AT03

8 semester

Lulus dengan kepujian dalam mana-mana mata pelajaran berikut di peringkat SPM :

• Sains Am atau
• Rampaian Sains atau
• Sains Tambahan atau
• Pengajian Sains Sukan atau
• salah satu (1) mata pelajaran Sains Tulen;

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C(NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran di peringkat STPM ; dan Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum yang memuaskan ; dan Lulus Ujian Medsi serta Lulus ujian kecergasan / temuduga.

Pendidikan Psikologi Sains

AT42

8 semester
 
Pendidikan Sains Kejurulatiahan

AT43

8 semester

Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
 
Pendidikan Teknologi Maklumat

AT20

8 semester

Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM; dan Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C(NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengkomputeran atau matematik di peringkat STPM.

.:: SYARAT KEMASUKAN-LEPASAN MATRIKULASI ::.
Pada Sesi 2005/2006, UPSI menawarkan program Ijazah Sarjanamuda Pendidikan kepada calon Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dan Lulusan Diploma seperti berikut:-
(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh pengajian
Kelayakan Minumum calon Matrikulasi
Lulus SPM/Setaraf dengan baik;

Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malysia (termasuk lulus ujian lisan) di peringkat SPM/Setaraf;

Lulus Matrikulasi KPM/ASASI UM/Tahun Asas UTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan

Telah Mengambil Malaysian University English Test (MUET).

:: ALIRAN PERAKAUNAN ::
Fakulti Perniagaan Dan Ekonomi
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Program Pendidikan Perakaunan

AT08

8 Semester


Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM; dan Lulus kepujian dalam mata pelajaran Prinsip Akaun dan Matematik di peringkat SPM; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran Perakaunan/ Matematik/ Ekonomi/ Pengurusan Perniagaan di peringkat Matrikulasi KPM/ ASASI UM/ Tahun Asas UTM.
:: ALIRAN SAINS DAN PERAKAUNAN ::
Fakulti Sains Dan Teknologi
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Program Pendidikan Matematik

AT14

8 Semester

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu dan satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran lain di peringkat STPM. dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Matrikulasi KPM/ ASASI UM/ Tahun Asas UTM.
:: ALIRAN SAINS ::
Fakulti Sains Dan Teknologi
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Program Pendidikan Sains

AT16

8 Semester


Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM; dan Lulus kepujian dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran Sains Tulen dan salah satu (1) mata pelajaran Matematik atau MatematikTambahan di peringkat SPM;

dan

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam: Satu (1) mata pelajaran Sains dan satu (1) mata pelajaran Matematik di peringkat Matrikulasi KPM/ ASASI UM/ Tahun Asas UTM.

Fakulti Sains Sukan
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Pendidikan Sains Sukan

AT03

8 semester
Lulus kepujian dalam mana-mana mata pelajaran berikut di peringkat SPM:
• Sains atau
• Sains Tambahan atau
• Salah satu (1) mata pelajaran Sains Tulen
dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam dua (2) mata pelajaran di peringkat Matrikulasi KPM/ ASASI UM/ Tahun Asas UTM dan Penglibatan dalam aktiviti ko-kurikulum yang memuaskan dan LulusUjian Medsi, ujian kecergasan / temu duga
Pendidikan Psikologi Sains

AT42

8 semester
 
Pendidikan Sains Kejurulatiahan

AT43

8 semester

Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Program Pendidikan Teknologi Maklumat

AT20

8 Semester


Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan mata pelajaran Sains atau mana-mana mata pelajaran Sains Tulen; dan Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B (NGMP 3.00) dan satu (1) Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana mata pelajaran lain di peringkat STPM.

.:: SYARAT KEMASUKAN-LEPASAN DIPLOMA ::.
Pada Sesi 2005/2006, UPSI menawarkan program Ijazah Sarjanamuda Pendidikan kepada calon Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dan Lulusan Diploma seperti berikut:-
(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh pengajian
Kelayakan Minumum calon Diploma/Setaraf
Lulus SPM/Setaraf dengan baik;

Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malysia (termasuk lulus ujian lisan) di peringkat SPM/Setaraf;

Mempunyai kelulusan Diploma yang releven dengan program pengajian yang dipohon dari institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti; dan

Telah Mengambil Malaysian University English Test (MUET).

Fakulti Bahasa
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)

AT06

8 Semester


Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM; dan Mempunyai kelulusan Diploma Bahasa Inggeris atau Diploma yang releven dengan Bahasa Inggeris daripada Institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti;dan Lulus ujian temu duga
:: ALIRAN SAINS DAN PERAKAUNAN ::
Fakulti Sains Sukan
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Pendidikan Sains Sukan

AT03

8 semester
Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut di peringkat SPM:
• Sains atau
• Sains Tambahan atau
• Salah satu (1) mata pelajaran Sains Tulen
dan Mempunyai kelulusan Diploma yang releven dengan program Pendidikan Sains Sukan daripada Institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti; dan Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum yang memuaskan; dan Lulus ujian Medsi, kecergasan/ temuduga.
Pendidikan Psikologi Sains

AT42

8 semester
 
Pendidikan Sains Kejurulatiahan

AT43

8 semester

:: ALIRAN SAINS ::
Fakulti Sains Dan Teknologi
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Program Pendidikan Sains

AT16

8 Semester


Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM; dan Lulus kepujian dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran Sains Tulen dan salah satu (1) mata pelajaran Matematik atau MatematikTambahan di peringkat SPM;

dan

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam: Satu (1) mata pelajaran Sains dan satu (1) mata pelajaran Matematik di peringkat Matrikulasi KPM/ ASASI UM/ Tahun Asas UTM.

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Pendidikan Khas

AT10

8 SemesterMempunyai kelulusan Diploma yang releven dengan program Pendidikan Khas daripada Institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti.
Pendidikan Awal Kanak-Kanak

AT19

8 Semester

Mempunyai kelulusan Diploma yang releven dengan program Pendidikan Awal Kanak-Kanak daripada Institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dalam mana-mana bidang di bawah ini:
i. Pendidikan Awal Kanak-Kanak;
ii. Psikologi;
iii. Kaunseling;
iv. Perkembangan Kanak-Kanak; atau
v. Bidang yang berkaitan kemanusiaan.
Fakulti Seni Dan Muzik
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Pendidikan Muzik

AT22

8 SemesterLulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM;dan Mempunyai kelulusan Diploma Perguruan Muzik/Diploma Muzik yang diiktiraf oleh Senat Universiti atau Lulus Sijil (Teori dan Praktikal) ABRSM sekurang-kurangnya Gred 5 atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti; dan Lulus ujian/ temuduga