Pengumuman Penting

Permohonan Rayuan Semak Semula Keputusan Peperiksaan Semester 2 sesi 2014/2015 - Diploma / DPLI Tajaan JAIS / DPLI Tajaan Yayasan Islam Kelantan (YIK) / DPLI Tajaan MARA / Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak Tajaan UPSI-KEMAS Kohort 6

Kepada semua pelajar tersebut di atas yang ingin membuat permohonan rayuan semak semula keputusan markah Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2014/2015, bolehlah membuat permohonan atas talian (online) mulai 20 April 2015 hingga 27 April 2015.

Permohonan Rayuan Semak Semula Keputusan Peperiksaan Semester 1 sesi 2014/2015 - Ijazah Sarjana Muda Program Pensiswazahan Guru Besar Tajaan JAIS Kohort 2

Kepada semua pelajar tersebut di atas yang ingin membuat permohonan rayuan semak semula keputusan markah Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015, bolehlah membuat permohonan atas talian (online) mulai 20 April 2015 hingga 27 April 2015.

Semakan Keputusan Latihan Industri Semester 2 Sesi 2014/2015 Pelajar Diploma dan Latihan Mengajar Semester 2 Sesi 2014/2015 Pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak

Cara 1: Semakan Secara MYSIS ONLINE

Semakan boleh dilakukan mulai pada tarikh 20 April 2015. Sila layari http://mysis.upsi.edu.my

PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS & PENDAFTARAN KURSUS IJAZAH SARJANA MUDA (DALAM KAMPUS)

PERHATIAN

 

Pendaftaran Kursus untuk Semester 1 Sesi 2015/2016 akan diadakan serentak dengan Pengesahan Pendaftaran Kursus bagi kursus-kursus yang telah didaftarkan pada Semester 2 Sesi 2014/2015 berdasarkan kepada langkah berikut :

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan