OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Home arrow Academic Units arrow Graduation
:: Graduation Unit | Unit Pengijazahan :: Print E-mail
 
Unit Pengijazahan

Unit Pengijazahan merupakan unit yang ditempatkan di Bahagian Hal Ehwal Akademik dan dipertanggungjawabkan untuk menguruskan struktur senarai nama graduan, konvokesyen, pemilihan Calon Penerima Anugerah dan Pingat untuk pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Unit Pengijazahan ini terdiri daripada seorang Penolong Pendaftar dan dibantu oleh 2 orang kakitangan yang berdedikasi dan bertanggungjawab. Antara peranan yang dimainkan oleh unit ini adalah seperti berikut :l

1) Struktur Pengijazahan Sarjana Muda

2) Mengurus Kertas-kertas Memorundum Pengikhtirafan Ijazah untuk JPA

3) Mengurus Senarai Nama Bakal Graduan

4) Urusetia Konvokesyen

5) Mengurus Peperiksaan Khas

6) Mengurus Pemilihan Calon Penerima Anugerah dan Pingat

7) Urusetia Ijazah Kehormat

8) Mengurus penyediaan persiaapan keperluan/peralatan akademik seperti Pakaian Akademik,Ijazah, Transkrip, Pingat Emas, Folder, Buku Panduan Konvokesyen dan sebagainya.

9) Mengurus panggilan Konvokesyen kepada graduan

10) Mengurus Kajian Pengesanan Graduan (Tracer Study)

11) Tugas-tugas lain berkaitan konvokesyen.