Pengumuman Penting

Semester 1 Sesi 2017/2018

Semester 2 Sesi 2017/2018

Semester 3 Sesi 2017/2018

Sesi 2018/2019

SEMESTER 1 SESI 2018/2019

BIL

AKTIVITI

TEMPOH

TARIKH

1.

PendaftaranPelajarBaharu/ MingguOrientasi

 

1 Minggu

04 – 10 Jun 2018

 

2.

Cuti Khas

 

1 minggu

11 – 17 Jun 2018

 

3.

KuliahSemesterI

 

9Minggu

18 Jun – 19 Ogos 2018

4.

CutiPertengahanSemesterI

 

1Minggu

20 – 26 Ogos 2017

5.

KuliahSemesterI

 

5Minggu

27 Ogos – 30 September 2018

6.

PeperiksaanAkhirSemester1

 

3minggu

1 – 21 Oktober 2018

 

7.

CutiAkhirSemesterI

 

3minggu

22 Oktober – 11 November 2018

SEMESTER 2 SESI 2018/2019

BIL

AKTIVITI

TEMPOH

TARIKH

1.

PendaftaranPelajarBaharu/ MingguOrientasi

 

4 Hari

 

8 – 11 November 2018

 

2.

KuliahSemester2

 

6 Minggu

 

12 November 2018 – 23 Disember 2019

 

3.

CutiPertengahanSemester2

1minggu

 

24 – 30 Disember 2019

 

4.

Kuliah Semester 2

 

6 Minggu

31 Disember 2018 – 3 Februari 2019

5.

Cuti Khas

 

1 Minggu

4 – 10 Februari 2019

6.

Kuliah Semester 2

 

2 Minggu

 

11  – 24 Februari 2019

7.

PeperiksaanAkhirSemester2

 

3Minggu

 

25 Februari – 17 Mac 2019

8.

CutiAkhirSemester2

 

13 minggu

 

18 Mac – 16 Jun 2019

SEMESTER KHAS SESI 2018/2019

BIL.

AKTIVITI

TEMPOH

TARIKH

1.

KuliahSemester Khas

 

7minggu

 

25 Mac – 12 Mei 2019

2.

Peperiksaan Akhir Semester Khas

 

1minggu

 

13 – 19 Mei 2019

3.

Cuti Akhir Semester Khas

 

4 Minggu

20 Mei – 16 Jun 2019

Diluluskan oleh Mesyuarat Senat Kali Ke-160 Bil. 11/2017, 27 November 2017

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan