• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
SUNDAY 23 NOVEMBER_SHORT 2014
Fakulti Sains Kemanusiaan PDF Print Write e-mail
Share
DATE_FORMAT_LC2

Bil

i)Program Pengajian
ii)Kod
iii)Tempoh Pengajian

Kelayakan Minimum Lepasan STPM

Kelayakan Minimum Lepasan Matrikulasi/ Asasi

Kelayakan Minimum Lepasan STAM

Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/ Setaraf

5.0 FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN (FSK)
5.1

PENDIDIKAN (SEJARAH)
AT32

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Sejarah; dan
  • mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk mata pelajaran Pengajian Am;
5.2

PENDIDIKAN (GEOGRAFI)
AT33

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Geografi; dan
  • mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk mata pelajaran Pengajian Am;
5.3

PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)
AT35

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut;

●      Syariah / Usuluddin ;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan As-Malaysia
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya tahap Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memliki Diploma dalam bidang Pengajian Islam/Dakwah/Syariah//Usuludin/Al-Quran & Al-Malaysia/Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat/Tasawwur Islam/ Bahasa Arab atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program dipohon dari Institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

5.4

PENDIDIKAN (PENDIDIKAN MORAL)
AT41

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut;

 • Usuludin
 • Sejarah
 • Bahasa Malaysia
 • Kesusasteraan Malaysia

 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut  :

  • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 •  

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya tahap Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 

5.5

PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN PENDIDIKAN
AT58

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Pengajian Am ;

 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran lain .

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program dipohon dari Institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;
 

Time Clock

polls

Whats your opinion about this website