:: List of Senate Members | Senarai Ahli- ahli Senat ::.
Prof. Dato' Dr. Mohammad Shatar Bin Sabran
Vice Chancellor | Naib Canselor
Prof. Dr. Mohd Sahandri Gani bin Hamzah
Deputy Vice Chancellor (Academic and International) | Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Prof. Dato' Dr. Noraini binti Idris
Deputy Vice Chancellor (Research & Commercialization/Innovation) | Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Prof. Madya Dr. Md Amin bin Md Taff
Deputy Vice Chancellor (Student Affairs and Alumni) | Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Prof. Dr. Mahzan bin Arshad
Dean, Institute of Graduate Studies | Dekan Institut Pengajian Siswazah
Dr. Ibrahim bin Hashim
Dean, Faculty of Human Sciences|Dekan, Fakulti Sains Kemanusiaan
Prof. Dr. Siti Eshah binti Mokshein
Dean, Faculty of Education and Human Development | Dekan, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Prof. Madya Dr. Zulkifley bin Mohamed
Dean, Faculty of Science and Mathematics | Dekan, Fakulti Sains dan Matematik
Prof. Madya Dr. Nur Ikhwan bin Mohamad
Dean, Faculty of Sport Science and Coaching| Dekan, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
Dr. Ridzwan Bin Che Rus
Dean, Faculty of Technical and Vocational Education| Dekan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Prof. Madya Zaharul Lailiddin bin Saidon
Dean, Faculty of Music and Arts Performing| Dekan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
Prof. Dr. Hamidah binti Yusof
Dean, Faculty of Management and Economics |Dekan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Prof. Madya Dr. Nor Azmi bin Mostafa
Dean, Faculty of Languages and Communication | Dekan, Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Dr. Maizatul Hayati binti Mohamad Yatim
Dean, Faculty of Art, Computing and Creative Industries| Dekan, Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif
Prof. Madya Dr. Tajul Shuhaizam bin Hj. Said
Director, Research and Innovation Management Centre|Pengarah,Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi
Prof. Dr. Omar bin Abdul Kareem
Special University Professor C VK7, Faculty of Management and Economics | Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Prof. Dr. Rosly Bin Jaafar
Special University Professor C VK7, Faculty of Science and Mathematics | Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Sains dan Matematik
Prof. Dr. Rahmattullah Khan bin Abdul Wahab Khan
Special University Professor C VK7, Faculty of Education and Human Development |Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Prof. Dr. Mohammed Zin bin Nordin
Special University Professor C VK7, Faculty of Language and Communication |Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Prof. Emeritus Dr. Othman bin Lebar
Special University Professor C VK7, Faculty of Education and Human Development| Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Prof. Dr. Shaharudin bin Abdul Aziz
Special University Professor C VK7, Faculty of Sports Science and Coaching | Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
Prof. Dr. Marzita binti Puteh
Special University Professor C VK7, Faculty of Science and Mathematics |Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Sains dan Matematik
Prof. Dr. Kamarulzaman bin Kamarudin
Special University Professor C VK7, Faculty of Education and Human Development | Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Prof. Dr. Azham bin Md. Ali Madya
Special University Professor C VK7,Faculty of Management and Economics | Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi

Prof. Dr. Illyas bin Md Isa
Special University Professor C VK7, Faculty of Science and Mathematics |Profesor Universiti Khas C Vk7, Fakulti Sains dan Matematik

Prof. Madya Dr. Nor'ashiqin binti Mohd Idrus
Director, Centre of Teaching and Training Industry | Pengarah, Pusat Latihan Mengajar Dan Industri
Prof. Dr. Julismah binti Jani
Director, Education Research Laboratory | Pengarah, Makmal Penyelidikan Pendidikan
Prof. Dr. Ramlee bin Mustapha
Director, Centre of University Community Transformation | Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
Prof. Madya Dr. Syakirah binti Samsudin
Director, Academic Development and Quality Division| Pengarah, Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti
Dr. Asmadi bin Ishak
Director, Co-Curriculum Center | Pengarah, Pusat Kokurikulum
En. Sasigaran A/L Moneyam
Director, Language and General Studies | Pengarah, Pusat Bahasa dan Pengajian Umum
Pn. Hajjah Khadijah Binti Hamdan
Bursary | Bendahari
Pn. Rusliza Binti Yaacob
Head Librarian | Ketua Pustakawan
Prof. Dr. Amir Hasan bin Dawi
Director, Center of Out Programme | Pengarah, Pusat Program Luar
Pn. Norazizah binti Othman
Chief Information Officer| Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Pn. Etty Widayu binti Samsungei
Law Officer| Pegawai Undang-Undang
Secretary | Setiausaha
En. Mohd Faizi bin Othman

Registrar | Pendaftar
Secretariat | Urusetia
Pn. Hajah Suhaila binti Sidek
Chief Deputy Registrar (Academic) | Ketua Timbalan Pendaftar (Akademik)
Secretariat | Urusetia
En. Ahmad Janatul Firdaus bin Zolkarnaini @ Dzulkarnain

Deputy Registrar (Academic) | Timbalan Pendaftar (Akademik)
Secretariat | Urusetia
Pn. Siti Shahzana Binti Saruan

Administrative officer (Academic) | Pegawai Tadbir (Akademik)

Kemaskini pada 20/05/2017