SARJANA MUDA

bukan PENDIDIKAN

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki ujian khas Seni Persembahan (TEATER) boleh disemak pada 28 Mei 2018 (Isnin) selepas jam 5.00 petang.

BUKA

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki ujian khas Seni Persembahan
(TARI) boleh disemak pada 28 Mei 2018 (Isnin) selepas jam 5.00 petang.

BUKA

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AS74 - Sains Sukan (Sains Kejurulatihan), boleh disemak pada 01 Jun 2018 (Jumaat) selepas jam 5.00 petang.

BUKA

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AS72 - Sains Sukan (Rehabilitasi Sukan), boleh disemak pada 01 Jun 2018 (Jumaat) selepas jam 5.00 petang.

BUKA

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AC33 - Reka Bentuk (Permainan Digital), boleh disemak pada 01 Jun 2018 (Jumaat) selepas jam 5.00 petang.

BUKA

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AB14 - Komunikasi (Komunikasi Sosial), boleh disemak pada 06 Jun 2018 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

BUKA

SARJANA MUDA

PENDIDIKAN

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas boleh disemak pada 01 Jun 2018 (Jumaat) selepas jam 5.00 petang.

buka