SLIDE PERSEMBAHAN PROGRAM JERAYAWARA (ROADSHOW)BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK BAGI PELAJAR BAHARU ISM/ISMP AMBILAN SEPTEMBER 2018

1) Unit Penjadualan. (klik disini)

2) Unit Peperiksaan. (klik disini

3) Unit Pengijazahan. (klik disini)

 

PROGRAM JERAYAWARA (ROADSHOW)BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK BAGI PELAJAR BAHARU ISM/ISMP AMBILAN SEPTEMBER 201

 

HEBAHAN PERTUKARAN TEMPAT & MAKLUMAN PROGRAM ROADSHOW PELAJAR BAHARU ISM/ISMP AMBILAN SEPTEMBER 2018.

Bahagian Hal Ehwal Akademik akan mengadakan program jerayawara (roadshow) kepada semua pelajar baharu Ijazah Sarjana Muda (ISM)/Ijazah Sarjana muda Pendidikan (ISMP) Ambilan September 2018 seperti butiran berikut.

PENDAFTARAN BIDANG MINOR DAN TUMPUAN UNTUK PELAJAR SEMESTER KE-2 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PELAJAR SEPENUH MASA-DALAM KAMPUS UPSI)

 

 
 

 

 

 

  • Semua pelajar yang berada di semester kedua pengajian Sarjana Muda Pendidikan diwajibkan membuat pendaftaran bidang minor dan bidang tumpuan mulai 23 Oktober 2017 (Isnin) hingga 06 November 2017 (Isnin).

 

  • Pelajar perlu mendapatkan dan melengkapkan borang permohonan mengikuti bidang minor dan bidang tumpuan di fakulti masing-masing serta mendaftar secara online menerusi portal di http://myupsi.upsi.edu.my.

 

  • Pelajar diingatkan sekali lagi supaya mengisi borang terlebih dahulu dan mendapatkan pengesahan daripada Ketua Jabatan dan Dekan fakulti (bagi memastikan permohonan memenuhi syarat atau pun tidak) bagi minor yang dipohon sebelum mendaftar minor secara online.

 

  • Pelajar juga perlu diingatkan agar membuat pemilihan bidang minor yang tepat dan mengikut pakej yang telah ditetapkan. Sebarang pertukaran minor hanya dibenarkan semasa di semester 3 pengajian.

 

  • Sila pastikan anda mendaftar bidang minor/tumpuan untuk mengelakkan sebarang masalah semasa pendaftaran kursus Semester 2 Sesi 2017/2018.

 

        *   Peringatan kepada pelajar semester 6 :

Anda digalakkan untuk menyemak struktur pengajian, bidang minor   &  bidang tumpuan  (sila rujuk kepada slip-slip keputusan peperiksaan terdahulu & fakulti anda) masing-masing sebagai  persediaan menjalani Latihan Mengajar dan supaya memenuhi syarat-syarat bergraduat

 

Tarikh Notis                                 :               20 Oktober 2017

Dikeluarkan Oleh                        :              Bahagian Hal Ehwal Akademik

          (Unit Penjadualan)

Telefon                                           :               05-4506991/6992

Tarikh sah Notis sehingga        :               23 Oktober 2017 -  6 November 2017

 

 

 

 

 

 

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan