Unit Teknologi Maklumat Akademik

TEKNOLOGI MAKLUMAT

  • Membangun, melaksana dan mengemaskini/menyelenggara sistem dari segi meningkatkan atau mengubahsuai fungsi berdasarkan perkembangan teknologi, perubahan polisi atau keperluan pengguna bagi :-

          - Sistem Kemasukan Pelajar

          - Sistem Pendaftaran dan Rekod Pelajar

          - Sistem Peperiksaan

          - Sistem Pengijazahan

  • Membangun dan melaksana sistem atas talian berasaskan web di jabatan
  • Memberi latihan penggunaan kepada pengguna sistem
  • Menyelaras dalam pengurusan, pemantauan dan penyelenggaraan sumber ICT (peralatan ICT, perisian, sistem aplikasi dan rangkaian) di peringkat PTJ.
  • Mengawalselia penggunaan kemudahan ICT di peringkat PTJ
  • Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal kemasukan pelajar di BPKP, JPT
  • Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan perancangan dan pembangunan sistem komputer peringkat Universiti
  • Menyelaras pembangunan laman web PTJ mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan

 

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan