Unit Senat dan Pengurusan Dasar

 • Mengurus Mesyuarat Senat

 • Menjadi Urusetia Senat

 • Mengurus Fail-Fail dan Minit-Minit Senat

 • Mengurus keputusan – keputusan Senat

 • Menyediakan laporan Senat untuk Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti

 • Mengurus dan menjadi urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Akademik
 • Mengurus dan menjadi urusetia kepada Semakan Semula Program Akademik Universiti
 • Mengurus dan menyemak kertas cadangan penawaran program-program baharu untuk diluluskan diperingkat universiti dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • Mengurus dan menjadi urusetia program-program perancangan dan pembangunan akademik universiti seperti penganjuran bengkel berkaitan dengan akademik
 • Mengurus dan menjadi urusetia untuk Program Pertukaran Pelajar Antara IPTA dan Antarabangsa
 • Menghadiri mesyuarat-mesyuarat yang diarah berkaitan dengan perancangan dan pembangunan akademik di dalam dan luar kampus
 • Menyediakan laporan dari masa ke semasa berkaitan dengan perancangan dan pembangunan akademik universiti

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan