Unit Penjadualan

 • Mengurus penawaran kursus setiap semester untuk ditawarkan kepada semua pelajar (ISMP dan DPLI)
 • Mengurus pendaftaran Kursus kepada semua pelajar semasa Pra-Pendaftaran kursus yang dibuat secara Online(ISMP) dalam dan luar kampus(IPSAH)
 • Mengurus Pendaftaran Kursus pelajar PKPG/DPLI/DP Teknikal dan DP MARA bagi setiap semester
 • Mengurus dan memastikan semua pelajar membuat semakan pendaftaran kursus dengan meminta fakulti mengeluarkan slip semakan pendaftaran kursus untuk semakan pelajar (ISMP)
 • Mengurus dan memastikan jadual kuliah ISMP,DPLI dan DPT setiap semester lengkap dan kemas serta memenuhi tuntutan proses pengajaran dan pembelajaran
 • Mengurus pertukaran Major / Program (ISMP)
 • Mengurus pendaftaran minor dan pertukaran minor (ISMP)
 • Mengurus pengecualian kredit dan pemindahan kredit
 • Mengurus penangguhan pengajian Pelajar / penarikan diri / berhenti dari Universiti / tatatertib pelajar / meninggal dunia (ISMP / DPLI / DP Teknikal & DP MARA)
 • Mengurus penambahan semester pengajian oleh pelajar PKPG(ISMP)
 • Mengurus pengesahan status pelajar kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional(ISMP)
 • Mengurus tambah gugur kursus (ISMP)
 • Mengurus pengesahan pelajar dengan pihak JPA,MARA,KWSP dan PTPTN
 • Mengurus pakej dan pendaftaran pelajar baru dan lama (ISMP/DPLI/DP Teknikal & DP MARA)
 • Mengurus rekod beban tugas pensyarah
 • Mengurus rekod pensyarah sambilan
 • Mengurus dan memantau senarai pelajar mengikut kumpulan kursus dan kehadiran ke kuliah
 • Memantau sistem penasihat akademik yang dijalankan oleh fakulti
 • Urusetia pemantauan infrastruktur dewan / bilik kuliah bersama JPPHB dan PTPM
 • Urusetia mesyuarat jawatankuasa jadual kuliah
 • Urusetia mesyuarat infrastruktur dan dewan/bilis kuliah
 • Urusetia mesyuarat jawatankuasa pepandu latihan mengajar
 • Urusetia mesyuarat jawatankuasa pepandu latihan industri

REKOD
 • Mengurus semua rekod profail pelajar secara manual dan berkomputer
 • Mengurus Bilik Fail Pelajar
 • Mengurus data/statistik pelajar aktif/pasif
 • Mengurus hal-hal berkaitan menyediakan statistik unjuran untuk pihak KPT/KPM/ Universiti
 • Mengurus penyediaan statistik untuk permohonan pihak luar dan dalam universiti
 • Mengurus rekod-rekod penangguhan pengajian pelajar
 • Mengurus rekod penarikan diri dari Universiti/Pelajar Berhenti
 • Mengurus rekod pinjaman fail peribadi pelajar
 • Menganalisis dan mengkaji trend statistik pelajar (Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran)
 • Menyemak data di dalam sistem IMS berkaitan pendaftaran, peperiksaan dan pengijazahan
 • Mengurus rekod dan maklumat berkenaan Istiadat Konvokesyen dan statistik graduan
 • Menyelaras kandungan dan maklumat laman sesawang (web) Bahagian Hal Ehwal AkademikLokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan