Denda

BIL.

PERKARA

KADAR (RM)

IJAZAH LANJUTAN

SARJANA MUDA / DIPLOMA

1.

Lewat pulang Pakaian Akademik (kadar sehari lewat)

10.00

10.00

2.

Denda rosak/hilang jubah

400.00

300.00

3.

Denda rosak/hilang mortar board (topi)

80.00

70.00

4.

Denda rosak/hilang hood

50.00

40.00

5.

Denda rosak/hilang semua pakaian akademik

450.00

350.00

Mengenai Kami

Hubungi Kami

About UsUnit Pengijazahan
Bahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506314 / 6994 / 6313
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: