Pas Masuk Dewan

1) Pas masuk ke dalam dewan diberikan semasa peminjaman pakaian akademik dan pas tersebut perlu dibawa oleh ibubapa/tetamu untuk masuk ke dalam Dewan Tuanku Canselor pada hari konvokesyen. Seramai 3 (tiga) orang sahaja boleh masuk ke dalam dewan dan bagi kanak-kanak umur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan.

*Peringatan!!!
  Pastikan pas dibawa oleh ibubapa/tetamu sahaja kerana graduan tidak memerlukan pas semasa berkumpul.

Mengenai Kami

Hubungi Kami

About UsUnit Pengijazahan
Bahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506314 / 6994 / 6313
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: