Borang Konvokesyen

          URUSAN SEBELUM KONVOKESYEN
  •      Borang Pengambilan Transkrip Akademik (Di sini)

          URUSAN SEMASA KONVOKESYEN
  •      Borang Kebenaran Wakil Pinjam Pakaian Akademik (Di sini)
  •      Borang Kebenaran Wakil Pulang Pakaian Akademik (Di sini)
  •      Borang Kebenaran Wakil Ambil Ijazah/Transkrip (Di sini)

          URUSAN SELEPAS KONVOKESYEN 
 
  •      Borang Kebenaran wakil/pos Ijazah dan Transkrip Akademik (Di sini)

Mengenai Kami

Hubungi Kami

About UsUnit Pengijazahan
Bahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506314 / 6994 / 6313
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.