ANNOUCEMENT ARCHIVE FOR STUDENT

PERHATIAN KEPADA PELAJAR DIPLOMA SAINS SEMESTER 2 SESI 2014/2015 (SEMESTER 5 SAHAJA)

PERHATIAN KEPADA PELAJAR DIPLOMA SAINS SEMESTER 2 SESI 2014/2015 (SEMESTER 5 SAHAJA)

  1. Adalah dimaklumkan bahawa tuan/puan dikehendaki memilih/mendaftar kursus-kursus elektif seperti berikut:

BIL

KOD

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

SYARAT 
PILIHAN

1

SBL1023

Techniques in Biology and Biochemistry Laboratory

3

Pilih SATU sahaja

2.

SBL1033

Techniques in Biotechnology Laboratory

3

3.

SFG1013

Non-destructive Testing

3

Pilih SATU sahaja

4.

SFL1013

Techniques in Physics Laboratory

3

5.

SKL1023

Techniques in Chemistry Laboratory

3

Pilih SATU sahaja

6.

SKA1013

Introduction to Analytical Chemistry

3

  *Pilih TIGA kursus (9 jam kredit) mengikut syarat pilihan seperti di atas.

  1. Pendaftaran kursus elektif akan dibuka kepada pelajar mulai 31 Oktober 2014 hingga 5 November 2014.
  1. Pelajar perlu membuat pilihan dan mendaftar dalam tempoh yang ditetapkan bagi memastikan proses pendaftaran kursus Semester 2 Sesi 2014/2015 berjalan lancar.

             Carta alir Pendaftaran Kursus

             Sekian, harap maklum.

Sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Akademik (Unit Pendaftaran).

Mengenai Kami

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan