ANNOUCEMENT ARCHIVE FOR STUDENT

PERHATIAN KEPADA PELAJAR PROGRAM DIPLOMA : MINGGU TAMBAH DAN GUGUR KURSUS BAGI PELAJAR PROGRAM DIPLOMA (LEPASAN SPM) SEMESTER 1 SESI 2017/2018

 

1)       Pelajar boleh membuat sendiri tambah kursus secara online melalui sistem mysis pelajar sehingga minggu ke-2 kuliah. Sekiranya kursus tersebut telah penuh dan tiada dalam senarai kursus dalam mysis pelajar, pelajar perlu berurusan di fakulti masing-masing bagi urusan  berikut :

 

 

·         Buka kapasiti bagi kursus yang telah penuh

 

·         Penambahan jam kredit

 

 

 

2)     Bagi kursus-kursus yang pelajar ingin gugurkan, pelajar boleh lakukan sendiri secara online (dengan persetujuan             pensyarah) sepanjang tempoh tambah dan gugur kursus berlangsung sehingga minggu ke-7 kuliah mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

 

 

 

3)        Walaubagaimanapun, semua pelajar dipohon menyemak Jadual Kuliah terkini di portal masing-masing sebelum dan semasa kuliah bermula.

 

 

 

Sila klik di sini untuk melihat keseluruhan jadual kuliah terkini bagi Semester 1 Sesi 2017/2018. Jadual kuliah adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

 

Berikut adalah jadual minggu tambah dan gugur kursus Semester 1 Sesi 2017/2018 :

 

 

 

MINGGU TAMBAH KURSUS

CATATAN

 

5 Jun 2017

hingga

16 Jun 2017

 

Denda Bermula :

19 Jun 2017

Minggu tambah bermula pada minggu pertama kuliah hingga minggu kedua kuliah berlangsung

 

* minggu (1 - 2)

MINGGU GUGUR KURSUS

CATATAN

 

5 Jun 2017

hingga

21 Julai 2017

 

Denda Bermula :

        24 Julai 2017

 

minggu gugur kursus bermula pada minggu pertama kuliah hingga minggu ketujuh kuliah berlangsung

 

* minggu (1 – 7)

 

 

 

 

 

 

 

Tarikh Notis            :           30 JUN 2017

 

Dikeluarkan Oleh    :           PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA),BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK (UNIT PENJADUALAN)

 

Telefon                  :           05-4506992 / 6991 /6923

 

Tarikh sah notis     :           30 JUN 2017 HINGGA 21 JULAI 2017

Mengenai Kami

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan