ANNOUCEMENT ARCHIVE FOR STUDENT

PERMOHONAN PERTUKARAN PELAJAR INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAM (ISEP)

PERMOHONAN PERTUKARAN PELAJAR INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAM (ISEP)

Perhatian kepada semua pelajar Ijazah Sarjana Muda yang berminat untuk memohon Program Pertukaran Pelajar melalui International Exchange Student Program (ISEP) pada Semester 1 Sesi 2016/2017 (September 2016),  permohonan telah dibuka. Tarikh tutup permohonan adalah pada 11 Disember 2015.
Permohonan online boleh dibuat melalui http://www.isep.org/. Namun begitu, pelajar hanya boleh mengisi setelah membuat permohonan kepada penyelaras ISEP di UPSI terlebih dahulu. Sehubungan itu, anda diminta untuk datang ke Bahagian Hal Ehwal Akademik (Akademik 3) untuk mendapatkan keizinan memohon dan mendapatkan penerangan lanjut.

             Permohonan mengikut peringkat pengajian adalah seperti berikut:

             Pelajar ISMP : terbuka hanya kepada pelajar semester 2 sahaja.

             Pelajar ISM : terbuka kepada pelajar semester 2 dan 3 sahaja.

Sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Akademik (Unit Perancangan dan Pembangunan Akademik).
Sekian, harap maklum.
Tarikh Notis
:
15 Oktober 2015  (Khamis)
Dikeluarkan oleh
:

Pejabat Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal Akademik
(Unit Perancangan dan Pembangunan Akademik)

Telefon
:
05-4506992/6991/6312

Mengenai Kami

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan