ANNOUCEMENT ARCHIVE FOR STUDENT

PERHATIAN KEPADA PELAJAR ISM SEMESTER KE-2 PENGAJIAN (PELAJAR SEPENUH MASA-DALAM KAMPUS UPSI)

PENDAFTARAN BIDANG MINOR DAN TUMPUAN UNTUK PELAJAR SEMESTER KE-2 IJAZAH SARJANA MUDA (PELAJAR SEPENUH MASA-DALAM KAMPUS UPSI)


  1. Semua pelajar yang berada di semester kedua pengajian Ijazah Sarjana Muda diwajibkan membuat pendaftaran bidang minor dan bidang tumpuan mulai 7 Oktober 2015 hingga 23 Oktober 2015

  2. Anda perlu mendapatkan dan melengkapkan borang permohonan mengikuti bidang minor dan bidang tumpuan di fakulti masing-masing serta mendaftar secara online menerusi portal di http://myupsi.upsi.edu.my

  3. Pelajar perlu diingatkan agar membuat pemilihan bidang minor yang tepat dan mengikut pakej yang telah ditetapkan. Sebarang pertukaran minor hanya dibenarkan semasa di semester 3 pengajian.

  4. Sila pastikan anda mendaftar untuk mengelakkan sebarang masalah semasa pendaftaran kursus Semester 2 Sesi 2015/2016.


* Peringatan kepada pelajar semester 6 :

Anda digalakkan untuk menyemak struktur pengajian, bidang minor & bidang tumpuan (sila rujuk kepada slip-slip keputusan peperiksaan terdahulu & fakulti anda) masing-masing sebagai persediaan menjalani Latihan Mengajar dan supaya memenuhi syarat-syarat bergraduatTarikh Notis : 6 Oktober 2015
Dikeluarkan Oleh : Pejabat Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal Akademik (Unit Pendaftaran)
Telefon : 05-4506991/6992/6923
Tarikh sah Notis sehingga : 23 Oktober 2015Mengenai Kami

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan