ANNOUCEMENT ARCHIVE FOR STUDENT

Pendaftaran Kursus Bagi Semester Khas Program Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa) Sesi Akademik 2014/2015

  • Untuk makluman, pendaftaran kursus bagi Semester Khas Sesi Akademik 2014/2015 bagi Program Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa) akan DIBUKA bermula pada 24 Jun 2015 hingga 26 Jun 2015.
  • Kursus-kursus yang ditawarkan adalah seperti berikut:

BIL

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

1.

BIU3042

English Language 4

2.

BAS3123

Kesusasteraan Zaman Jahiliah dan Islam

3.

BAL3113

Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus

4.

BAK3053

Analisis Teks dan Wacana Arab

  • Pelajar boleh mendaftar kursus secara online di http://mysis.upsi.edu.my dan membuat pilihan semester A142S Semester Khas Sesi 2014/2015.
  • Perlu dingatkan jumlah maksimum jam kredit adalah sebanyak 9 jam kredit sahaja.
  • Pelajar yang membuat pendaftaran kursus dianggap secara automatik akan mengikuti Semester Khas Sesi 2014/2015 dan akan memulakan sesi pengkuliahan pada 6 Julai 2015.
  • Yuran pengajian akan dicaj mengikut jumlah kredit kursus yang diambil (tidak termasuk yuran-yuran lain yang ditetapkan oleh Universiti).
  • Sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Akademik (Unit Pendaftaran).
 
Tarikh Notis / Date of notice
:
23 Jun 2015 /  6 Ramadhan 1436H
Dikeluarkan oleh / Issued by
:

Pejabat Pendaftar,
Bahagian Hal Ehwal Akademik
(Unit Pendaftaran)

Registrar Officer,
Academic Division
(Registration Unit)

Telefon / Telephone
:
05-4506992/6991/6923
Tarikh Sah Notis : 23 Jun 2015 – 26 Jun 2015

Mengenai Kami

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan