ANNOUCEMENT ARCHIVE FOR STUDENT

Permohonan Rayuan Semak Semula Keputusan Peperiksaan Semester 1 sesi 2014/2015 - Ijazah Sarjana Muda Program Pensiswazahan Guru Besar Tajaan JAIS Kohort 2

 

Permohonan hendaklah disertakan bersama Slip Bayaran Bank Islam (No. Akaun UPSI – 08068010023133)  atau resit bayaran Bahagian Hal Ehwal Akademik. Bayaran adalah sebanyak  RM 100.00 bagi satu kursus.

 

Pemohon dikehendaki mengisi permohonan secara atas talian (onlline) di MyUPSI portal.

Permohonan hanya dibuka untuk kursus yang mempunyai peperiksaan akhir sahaja (komponen peperiksaan akhir sahaja yang boleh disemak). Kursus ko-kurikulum tidak dibenarkan.

 

Untuk Manual Pengguna sila klik di sini.

Mengenai Kami

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan