ANNOUCEMENT ARCHIVE FOR STUDENT

Perhatian Kepada Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan/ Ijazah Sarjana Muda Ambilan Februari 2015

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Anda diwajibkan mengemaskini maklumat peribadi anda di menu akademik di dalam Myupsi portal selewat-lewatnya 20 Februari 2015 (Jumaat). Dilampirkan panduan Myupsi portal seperti di sini.

Perhatian kepada pelajar  yang belum menghantar sampul  A atau dokumen yang tidak lengkap, sila serahkan sampul  A/salinan dokumen ke Unit Teknologi Maklumat dan Rekod(Bilik 2), Bahagian Hal  Ehwal Akademik (BHEA)di Bangunan Canselori, KSAJS selewat-lewatnya pada 27 Februari 2015 (Jumaat).

Sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada maklumat yang tidak boleh dipinda atau kehilangan dokumen seperti yang diminta, sila maklumkan kepada Unit  Teknologi Maklumat Dan Rekod, BHEA.

Sekian, terima kasih.

Unit Teknologi Maklumat Dan Rekod,BHEA.
05-4506614

Mengenai Kami

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan