ANNOUCEMENT ARCHIVE FOR STUDENT

Semakan Keputusan Rayuan Semak Semula Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015 Diploma

 


Gred bagi kursus yang dimohon akan berubah sekiranya terdapat perubahan markah peperiksaan akhir.

Unit Peperiksaan,
Bahagian Hal Ehwal Akademik.

Mengenai Kami

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan