Unit Teknologi Maklumat Akademik

TEKNOLOGI MAKLUMAT

  • Membangun, melaksana dan mengemaskini/menyelenggara sistem dari segi meningkatkan atau mengubahsuai fungsi berdasarkan perkembangan teknologi, perubahan polisi atau keperluan pengguna bagi :-

          - Sistem Kemasukan Pelajar

          - Sistem Pendaftaran dan Rekod Pelajar

          - Sistem Peperiksaan

          - Sistem Pengijazahan

  • Membangun dan melaksana sistem atas talian berasaskan web di jabatan
  • Memberi latihan penggunaan kepada pengguna sistem
  • Menyelaras dalam pengurusan, pemantauan dan penyelenggaraan sumber ICT (peralatan ICT, perisian, sistem aplikasi dan rangkaian) di peringkat PTJ.
  • Mengawalselia penggunaan kemudahan ICT di peringkat PTJ
  • Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal kemasukan pelajar di BPKP, JPT
  • Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan perancangan dan pembangunan sistem komputer peringkat Universiti
  • Menyelaras pembangunan laman web PTJ mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan

 

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

Our Location

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan