Unit Senat dan Pengurusan Dasar

 • Mengurus Mesyuarat Senat

 • Menjadi Urusetia Senat

 • Mengurus Fail-Fail dan Minit-Minit Senat

 • Mengurus keputusan – keputusan Senat

 • Menyediakan laporan Senat untuk Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti

 • Mengurus dan menjadi urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Akademik
 • Mengurus dan menjadi urusetia kepada Semakan Semula Program Akademik Universiti
 • Mengurus dan menyemak kertas cadangan penawaran program-program baharu untuk diluluskan diperingkat universiti dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • Mengurus dan menjadi urusetia program-program perancangan dan pembangunan akademik universiti seperti penganjuran bengkel berkaitan dengan akademik
 • Mengurus dan menjadi urusetia untuk Program Pertukaran Pelajar Antara IPTA dan Antarabangsa
 • Menghadiri mesyuarat-mesyuarat yang diarah berkaitan dengan perancangan dan pembangunan akademik di dalam dan luar kampus
 • Menyediakan laporan dari masa ke semasa berkaitan dengan perancangan dan pembangunan akademik universiti

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

Our Location

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan