Unit Peperiksaan

 • Mengurus Mesyuarat JK Peperiksaan Universiti
 • Memantau dan menguatkuasakan kemasukan peratus pemberat utama kursus bagi tujuan pemaparan markah kerja kursus dalam minggu ke 13 kuliah
 • Mengurus persiapan jadual waktu peperiksaan dari aspek gun atenaga, logistik
 • Mengurus persediaan keperluan dan peralatan peperiksaan
 • Mengurus penjanaan waktu peperiksaan
 • Mengurus percetakan soalan peperiksaan akhir dan penyerahan soalan peperiksaan
 • Menyemak kualiti soalan peperiksaan akhir
 • Mengurus dan memastikan perjalanan peperiksaan akhir semester berjalan lancar
 • Mengurus perlantikan Ketua Pengawas dan Pengawas Peperiksaan
 • Mengurus pelantikan Pembantu Peperiksaan Sambilan
 • Membantu penyediaan bahan kes Kecurangan Akademik
 • Memantau proses kemasukan markah penilaian pelajar oleh pensyarah ke dalam Sistem MySIS
 • Mengurus pengeluaran slip menduduki peperiksaan
 • Mengurus pengeluaran slip keputusan peperiksaan
 • Mengurus proses keputusan peperiksaan
 • Mengurus pengeluaran keputusan peperiksaan pelajar
 • Mengurus rayuan semak semula keputusan peperiksaan akhir
 • Membantu menguruskan peperoksaan khas, gantian dan ulangan
 • Menyediakan perakuan MJKPF untuk MJKPU

 

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

Our Location

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan