Unit Penjadualan

 • Mengurus penawaran kursus setiap semester untuk ditawarkan kepada semua pelajar (ISMP dan DPLI)
 • Mengurus pendaftaran Kursus kepada semua pelajar semasa Pra-Pendaftaran kursus yang dibuat secara Online(ISMP) dalam dan luar kampus(IPSAH)
 • Mengurus Pendaftaran Kursus pelajar PKPG/DPLI/DP Teknikal dan DP MARA bagi setiap semester
 • Mengurus dan memastikan semua pelajar membuat semakan pendaftaran kursus dengan meminta fakulti mengeluarkan slip semakan pendaftaran kursus untuk semakan pelajar (ISMP)
 • Mengurus dan memastikan jadual kuliah ISMP,DPLI dan DPT setiap semester lengkap dan kemas serta memenuhi tuntutan proses pengajaran dan pembelajaran
 • Mengurus pertukaran Major / Program (ISMP)
 • Mengurus pendaftaran minor dan pertukaran minor (ISMP)
 • Mengurus pengecualian kredit dan pemindahan kredit
 • Mengurus penangguhan pengajian Pelajar / penarikan diri / berhenti dari Universiti / tatatertib pelajar / meninggal dunia (ISMP / DPLI / DP Teknikal & DP MARA)
 • Mengurus penambahan semester pengajian oleh pelajar PKPG(ISMP)
 • Mengurus pengesahan status pelajar kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional(ISMP)
 • Mengurus tambah gugur kursus (ISMP)
 • Mengurus pengesahan pelajar dengan pihak JPA,MARA,KWSP dan PTPTN
 • Mengurus pakej dan pendaftaran pelajar baru dan lama (ISMP/DPLI/DP Teknikal & DP MARA)
 • Mengurus rekod beban tugas pensyarah
 • Mengurus rekod pensyarah sambilan
 • Mengurus dan memantau senarai pelajar mengikut kumpulan kursus dan kehadiran ke kuliah
 • Memantau sistem penasihat akademik yang dijalankan oleh fakulti
 • Urusetia pemantauan infrastruktur dewan / bilik kuliah bersama JPPHB dan PTPM
 • Urusetia mesyuarat jawatankuasa jadual kuliah
 • Urusetia mesyuarat infrastruktur dan dewan/bilis kuliah
 • Urusetia mesyuarat jawatankuasa pepandu latihan mengajar
 • Urusetia mesyuarat jawatankuasa pepandu latihan industri

REKOD
 • Mengurus semua rekod profail pelajar secara manual dan berkomputer
 • Mengurus Bilik Fail Pelajar
 • Mengurus data/statistik pelajar aktif/pasif
 • Mengurus hal-hal berkaitan menyediakan statistik unjuran untuk pihak KPT/KPM/ Universiti
 • Mengurus penyediaan statistik untuk permohonan pihak luar dan dalam universiti
 • Mengurus rekod-rekod penangguhan pengajian pelajar
 • Mengurus rekod penarikan diri dari Universiti/Pelajar Berhenti
 • Mengurus rekod pinjaman fail peribadi pelajar
 • Menganalisis dan mengkaji trend statistik pelajar (Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran)
 • Menyemak data di dalam sistem IMS berkaitan pendaftaran, peperiksaan dan pengijazahan
 • Mengurus rekod dan maklumat berkenaan Istiadat Konvokesyen dan statistik graduan
 • Menyelaras kandungan dan maklumat laman sesawang (web) Bahagian Hal Ehwal AkademikLokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

Our Location

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan