Unit Pentadbiran,Kewangan dan Kualiti

KUALITI
 • Memantau perlaksanaan hala tuju Akademik selaras dengan perkembangan dan hala tuju universiti berdasarkan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara
 • Mengurus urusan MS ISO 9001 : 2008 Bahagian Akademik
 • Mengurus Manual Prosedur Kerja (MPK ) dan Fail Meja (FM) Bahagian Akademik
 
PENTADBIRAN
 • Mengurus Latihan Kakitangan Bahagian Hal Ehwal Akademik
 • Mengurus CPD Kakitangan Bahagian Hal Ehwal Akademik
 • Mengurus Keperluan Perjawatan Bahagian Hal Ehwal Akademik
 • Mengurus Semua Urusan Surat Mengenai Surat Keluar Masuk
 • Mengurus Cuti Kakitangan, Laporan Pengumpulan Cuti Dan GCR
 • Mengurus Sistem Fail Pejabat
 • Mengurus Penganjuran Tazkirah
 • Mengurus Kenderaan Jabatan
 • Mengurus Keselamatan Pejabat
 • Mengurus Cetak Soalan Peperiksaan
 • Mengurus Pelupusan Fail Pejabat
 • Mengurus Kebajikan Kakitangan
 • Menyediakan Laporan Pengurusan
 
KEWANGAN
 • Mengurus Peruntukan Kewangan Tahunan
 • Mengurus Penyelenggaraan Komputer
 • Mengurus Stor
 • Mengurus Aset Dan Inventori
 • Mengurus Penyelenggaraan Aset Dan Inventori
 • Mengurus rekod Aset Dan Inventori
 • Mengurus Pelupusan Aset Dan Inventori
 • Mengurus Panjar Wang Runcit
 • Mengurus Proses Perolehan
 • Mengurus Kutipan Hasil
 • Mengurus Penyelenggaraan Mesin Fotokopi
 • Mengurus Tempahan Hotel
 • MengurusTempahan Tiket Kapal TerbangLokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

Our Location

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan