Piagam Pelanggan

Kami di Bahagian Hal Ehwal Akademik Universiti Pendidikan Sultan Idris akan :

berjanji dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, profesional,beretika dan mesra kepada pelanggan kami seperti berikut :

Kemasukan

Memastikan surat tawaran kepada calon berjaya dipaparkan dalam tempoh tiga (3) hari selepas pengesahan calon jaya diterima.

Memastikan maklum balas penerimaan atau penolakan tawaran kemasukan dimuat naik ke portal kemasukan untuk rujukan calon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas pengesahan calon jaya diterima.

Pendaftaran

Memastikan Pra Pendaftaran kursus diadakan selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum peperiksaan bermula.

Memastikan jadual kuliah diumumkan satu (1) minggu sebelum kuliah bermula.

Mengurus permohonan penangguhan atau berhenti dari pengajian dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Peperiksaan

Memastikan jadual peperiksaan rasmi diumumkan kepada pelajar pada minggu kesebelas  pengkuliahan.

Memastikan soalan peperiksaan boleh diambil oleh Ketua Pengawas dalam tempoh 30 minit sebelum peperiksaan bermula.

Memastikan keputusan peperiksaan pelajar diumumkan satu (1) hari selepas diperakui oleh Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Universiti.

Pengijazahan

Memastikan jemputan konvokesyen kepada bakal graduan dikeluarkan satu (1) bulan sebelum tarikh konvokesyen.

Memastikan transkrip akademik boleh diambil oleh bakal graduan dalam tempoh dua (2) minggu selepas keputusan peperiksaan disahkan oleh Senat.

Memastikan Skrol Ijazah boleh diambil oleh graduan pada hari yang sama selepas Sesi Istiadat Konvokesyen graduan tersebut selesai, kecuali bagi graduan yang berhutang dengan Universiti.

Senat

Memastikan keputusan mesyuarat Senat diedarkan kepada pusat tanggungjawab berkaitan untuk tindakan dalam tempoh satu (1) minggu selepas mesyuarat Senat diadakan.

Perancangan & Pembangunan Akademik

Memastikan semakan semula program dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hingga lima (5) tahun selepas sesuatu program ditawarkan.

Data dan Rekod

Memastikan maklum balas terhadap permohonan data diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari selepas permohonan diterima oleh Unit Teknologi Maklumat dan Rekod.

Pentadbiran Akademik

Memastikan maklum balas terhadap aduan pelanggan dijawab dalam tempoh dua puluh empat (24) jam selepas aduan diterima.

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

Our Location

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan