Hebahan Pekeliling Akademik 2018

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2018

PELAKSANAAN MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK SEMESTER 2 SESI2017/2018 PROGRAM SARJANA MUDA | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2018

PELAKSANAAN KURSUS AUDIT PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN,SARJANA MUDA DAN DIPLOMA UPSI | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2018

PERUBAHAN PENGENDALIAN KES KECURANGAN AKADEMIK PELAJAR DARI BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK KE BAHAGIAN PERUNDANGAN UNIVERSITI | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2018

KAEDAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (PERKARA AKADEMIK) 2008 (BAGI PROGRAM PERINGKAT DIPLOMA) PINDAAN 2018 | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2018

Pindaan Kalendar Akademik Program Diploma Semester 2 Sesi Akademik 2018/2019. | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2018

Struktur Program Pendidikan untuk tujuan Semakan Program Tahun 2018. | Muat Turun

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan