Hebahan Pekeliling Akademik 2017

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2017

PENYELARASAN PENAWARAN KOMPONEN KURSUS UNIVERSITI BAGI PROGRAM DIPLOMA | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 10 Tahun 2017

Takwim Mesyuarat Senat Tahun 2018 (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017) | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 11 Tahun 2017

Takwim Latihan Mengajar (LM), Internship Kaunseling (IK), Program Perantis Guru (PPG) dan Latihan Industri (LI) Tahun 2018. | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2017

Pindaan Kepada Keputusan Senat Kali Ke-149 Bil 12/2016 bertarikh 20 Disember 2016 berkaitan Pelaksanaan Peperiksaan Akhir Bagi Kursus Yang Melibatkan Kumpulan Kecil Pada Minggu Ke-14 Kuliah.| Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2017

PENGECUALIAN KREDIT BAGI KURSUS TITAS (HNH2012),HUBUNGAN ETNIK (HNS2012), ASAS KEUSAHAWANAN  (PKU2013) & PENGAJIAN KENEGARAAN (HNP2012) UNTUK PELAJAR PROGRAM  DIPLOMA YANG MENGIKUTI PROGRAM SARJANA MUDA UPSI | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2017

STRUKTUR PROGRAM SARJANA MUDA PERLU MEMATUHI GARIS PANDUAN MATA PELAJARAN UMUM MELIBATKAN TITAS (HNH2012) DAN HUBUNGAN ETNIK (HNS2012) | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2017

Pindaan Syarat Khas Kemasukan ke Program Diploma dan Sarjana Muda (Berkuatkuasa mulai 20 September 2017) | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2017

SEMAKAN KURSUS UNIVERSITI BAGI PELAJAR BUKAN WARGANEGARA PROGRAM SARJANA MUDA DAN PELAJAR WARGANEGARA DAN BUKAN
WARGANEGARA PROGRAM DIPLOMA UPSI
| Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2017

PINDAAN KAEDAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (PERKARA AKADEMIK) 2008 PINDAAN 2017 | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2017

Pindaan Syarat Khas Kemasukan ke Program Diploma dan Sarjana Muda (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017) | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2017

Panduan Permohonan APEL (C) Universiti Pendidikan Sultan Idris (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017) | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2017

Kalendar Akademik Program Sarjana Muda dan Diploma Sesi Akademik 2018/2019 (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017) | Muat Turun

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan