Kaedah Universiti (Perkara Akademik) 2008 DIPLOMA

Nama, Mula Berkuat kuasa Dan Pemakaian

Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) 2008 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat Universiti.

Kaedah-Kaedah ini hendaklah terpakai kepada semua pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengikuti program Diploma.

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan