JADUAL III

Pelajar boleh dikenakan denda sekiranya gagal mematuhi mana-mana peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Akademik Universiti.

Kadar denda adalah tertakluk kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan Kali Ke-20, Bil 3/2003 seperti berikut:-

BIL

PERKARA

KADAR (RM)

1.

Kelewatan Pendaftaran Kursus (+ Pra-Pendaftaran)

30.00 satu kursus

2.

Kelewatan Mengambil Slip Jadual Kuliah

5.00

3.

Kelewatan Gugur Tambah Kursus Secara Berkomputer

10.00 sehari

4.

Kelewatan Mengambil Slip Semakan Penambahan Dan Pengguguran Kursus

5.00 sehari

5.

Kelewatan Mengambil Slip Menduduki Peperiksaan

10.00 sehari

6.

Slip Menduduki Peperiksaan Rosak Atau Hilang

10.00

7.

Slip Keputusan Peperiksaan Rosak Atau Hilang

5.00 satu salinan

8.

Kelewatan Memulangkan Pakaian Akademik (Jubah)

10.00 sehari

9.

Pakaian Akademik (Jubah) Rosak atau Hilang

Diploma/Sarjana Muda – 300.00
Sarjana/PhD – 400.00

10.

Hilang / Rosak Mortar Board (Topi)

Diploma/Sarjana Muda - 70.00
Sarjana/PhD - 80.00

11.

Hilang / Rosak Hood (Selempang)

Diploma/Sarjana Muda - 40.00
Sarjana/PhD - 50.00

12.

Hilang / Rosak Semua Pakaian Akademik

Diploma/Sarjana Muda - 350.00
Sarjana/PhD - 450.00

13.

Hilang / Rosak Transkrip

10.00

14.

Hilang / Rosak Ijazah

60.00 (Ijazah Bahasa Melayu /B. Inggeris)

15.

Hilang/Rosak Kad Matrik

50.00

16.

Lain-Lain:

1.Kelewatan Mendaftar (Pelajar Lama) 10.00 sehari
2. Kelewatan Menghantar Borang Pengijazahan 5.00 sehari
3. Pelajar Tidak Membuat Pra-Pendaftaran 5.00
4. Rayuan Semakan Semula Gred Keputusan (Kadar 1 Mata Pelajaran) 25.00
5. Rayuan Meneruskan Pengajian (Gagal Atau Diberhentikan) 25.00
 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan