Pemulangan Pakaian Akademik

1) Pemulangan pakaian akademik boleh dilakukan selepas tamat sesi pengurniaan ijazah pada 19/1/2017        (Jumaat). Masa bermula 2.30 petang sehingga 5.00 petang.
   *Pakaian akademik mesti dipulangkan pada 19/1/2017 (Jumaat) sahaja.

2) Lokasi pemulangan pakaian akademik (klik disini).

Mengenai Kami

Hubungi Kami

About UsUnit Pengijazahan
Bahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506314 / 6994 / 6313
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.