Kaedah Universiti (Perkara Akademik) 2008

Nama, Mula Berkuat kuasa Dan Pemakaian

Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) 2008 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat Universiti.

Kaedah-Kaedah ini hendaklah terpakai kepada semua pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda.

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

Our Location

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan