Hebahan Pekeliling Akademik 2018

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2018

PELAKSANAAN MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK SEMESTER 2 SESI2017/2018 PROGRAM SARJANA MUDA | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 10 Tahun 2018

POLISI PENGANUGERAHAN IJAZAH/DIPLOMA SECARA AEGROTAT DAN ANUMERTA | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 11 Tahun 2018

PENGESAHAN PENASIHAT AKADEMIK SECARA BERSEMUKA UNTUK TUJUAN MENDAFTAR SEMESTER KETIKA MINGGU PRA-PENDAFTARAN | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2018

PENGGUNAAN QR CODE PADA SIJIL AKADEMIK UPSI MULAI ISTIADAT KONVOKESYEN UPSI KE-20 TAHUN 2018 | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 13 Tahun 2018

KALENDAR AKADEMIK PROGRAM SARJANA MUDA DAN DIPLOMA SESI AKADEMIK 2019/2020 | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 14 Tahun 2018

TAKWIM LATIHAN MENGAJAR (LM), INTERNSHIP KAUNSELING (IK),PROGRAM PERANTIS GURU (PPG) DAN LATIHAN INDUSTRI (LI) BAGI TAHUN 2019 | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 15 Tahun 2018

TAKWIM MESYUARAT SENAT TAHUN 2019 | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 16 Tahun 2018

PINDAAN SYARAT AM DAN SYARKAT KHAS KEMASUKAN KE PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 17 Tahun 2018

 

GARIS PANDUAN PROGRAM PENGAJIAN LUAR UPSI | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2018

PELAKSANAAN KURSUS AUDIT PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN,SARJANA MUDA DAN DIPLOMA UPSI | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2018

PERUBAHAN PENGENDALIAN KES KECURANGAN AKADEMIK PELAJAR DARI BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK KE BAHAGIAN PERUNDANGAN UNIVERSITI | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2018

KAEDAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (PERKARA AKADEMIK) 2008 (BAGI PROGRAM PERINGKAT DIPLOMA) PINDAAN 2018 | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2018

KAEDAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS(PERKARA AKADEMIK) 2008 (PINDAAN 2017) | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2018

Pindaan ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR SEMPENA KONVOKESYEN UPSI| Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2018

KAEDAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS(PERKARA AKADEMIK) 2008 (BAGI PROGRAM PERINGKAT DIPLOMA)(PINDAAN 2018) PINDAAN 2018 | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2018

Pindaan Kalendar Akademik Program Diploma Semester 2 Sesi Akademik 2018/2019. | Muat Turun

Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2018

Struktur Program Pendidikan untuk tujuan Semakan Program Tahun 2018. | Muat Turun

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan