Quality Objective of Department

We from Academic Affairs Division of Universiti Pendidikan Sultan Idris will :

Provide a quality academic management and service to fulfill client's demand according to our quality objectives as follows :

Quality Objectives

Memastikan surat tawaran dan maklumat/panduan kemasukan secara atas talian dipaparkan di laman sesawang rasmi Kemasukan untuk capaian calon dalam tempoh tiga (3) hari selepas pengesahan calon jaya diterima.

Memastikan pelajar dan pensyarah memperolehi jadual kuliah secara atas talian selewat-lewatnya lima (5)  hari bekerja sebelum kuliah bermula.

Mengurus permohonan penangguhan atau berhenti daripada pengajian dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh kelulusan Dekan Fakulti.

Memastikan jadual peperiksaan diumumkan kepada pelajar dua (2) minggu sebelum peperiksaan bermula.

Memastikan soalan peperiksaan boleh diambil oleh Ketua Pengawas dalam tempoh 30 minit sebelum peperiksaan bermula.

Memastikan keputusan peperiksaan pelajar diumumkan sehari selepas diperakui oleh Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Universiti.

Memastikan keputusan mesyuarat Senat diedarkan kepada Pusat Tanggungjawab berkaitan untuk tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas mesyuarat Senat diadakan.  

Memastikan surat jemputan konvokesyen dikeluarkan satu (1) bulan sebelum tarikh istiadat konvokesyen.

Memastikan transkrip akademik dikeluarkan 14 hari bekerja selepas Senat mengesahkan pelajar tamat pengajian.

Memastikan setiap aduan pelanggan diberi maklum balas dalam tempoh  selewat-lewatnya tiga (3) hari bekerja.

Our Location

About UsAcademic Division
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Fax : +605-4582670
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Others Link

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan