Unit Pengijazahan

 • Mengurus Senarai Pelajar Yang Layak untuk Pengijazahan
 • Mengurus Surat Tamat Pengajian
 • Mengurus Penetapan Tarikh Konvokesyen dan dan penyusunan sesi pengurniaan/penganugerahan ijazah
 • Mengurus penyediaan buku panduan dan jemputan konvokesyen kepada graduan dan ibubapa
 • Mengurus Pengemaskinian Pengecualian Kredit
 • Mengurus Persiapan Peralatan Akademik untuk Konvokesyen
 • Mengurus Peminjaman & Pemulangan Pakaian Akademik kepada Graduan
 • Mengurus Pengeluaran dan Serahan Ijazah dan Transkrip kepada Graduan
 • Mengurus Pengiktirafan Akreditasi Penuh Program dengan MQA
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Hadiah dan Anugerah
 • Mengurus Program Sekolah Kluster
 • Mengurus Program Sekolah BITARA

 

Lokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

Hubungi Kami

About UsUnit Pengijazahan
Bahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506314 / 6994 / 6313
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our Location

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan