Program Yang Ditawarkan

SENARAI PROGRAM YANG DITAWARKAN

SESI AKADEMIK 2016/2017

Seiring dengan Pelan Strategik UPSI 2015-2020, dalam Teras 1: Memartabatkan UPSI sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan, UPSI telah menambah dan menghasilkan kepelbagaian program untuk pilihan calon demi memastikan hasrat dan cita-cita calon menyambung pengajian ke puncak menara gading dapat direalisasikan.

Program-program yang ditawarkan di UPSI kini merangkumi:
1. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan -  35 program
2. Ijazah Sarjana Muda  -  14 program
3. Diploma -  11 program
Jumlah Keseluruhan  : 60 program

Melalui proses transformasi selama 94 tahun ini, UPSI telah banyak berubah ke titian kemajuan antaranya dengan
penstrukturan semula fakulti. UPSI kini memiliki sembilan (9) buah fakulti seperti berikut:

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI (FBK)

AT05 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA MELAYU) DENGAN KEPUJIAN

AT01 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KESUSASTERAAN MELAYU) DENGAN KEPUJIAN

AT06 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA - TESL) DENGAN KEPUJIAN

AT49 - IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN

AT50 - IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA CINA DENGAN PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN

AT62 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA TAMIL) DENGAN KEPUJIAN

AB14 - IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI SOSIAL) DENGAN KEPUJIAN**

A2150 - DIPLOMA BAHASA INGGERIS #

NOTA :

ISM - (**) - Program Bukan Pendidikan

DIPLOMA - (#) - Program Temu Duga/Ujian Khas

FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHAN (FMSP)

AT22 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MUZIK) DENGAN KEPUJIAN

AA56 - IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TARI) DENGAN KEPUJIAN **

AA06 - IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TEATER) DENGAN KEPUJIAN **

A2112 - DIPLOMA MUZIK #

A2125 - DIPLOMA TARI #

A2126 - DIPLOMA TEATER #

NOTA :

ISM - (**) - Program Bukan Pendidikan

DIPLOMA - (#) - Program Temu Duga/Ujian Khas

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (FPPM)

AT04 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) DENGAN KEPUJIAN

AT10 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) DENGAN KEPUJIAN

AT19 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK) DENGAN KEPUJIAN

AA16 - IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN **

A2520 - DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

NOTA :

ISM - (**) - Program Bukan Pendidikan

DIPLOMA - (#) - Program Temu Duga/Ujian Khas

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (FPTV)

AT07 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (EKONOMI RUMAH TANGGA) DENGAN KEPUJIAN

NOTA :

ISM - (**) - Program Bukan Pendidikan

DIPLOMA - (#) - Program Temu Duga/Ujian Khas

FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI (FPEK)

AE02 - IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN **

AE11 - IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) DENGAN KEPUJIAN **

AE14 - IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN **

AE23 - IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN **

AE07 - IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN **

AT08 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PERAKAUNAN) DENGAN KEPUJIAN

AT18 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (EKONOMI) DENGAN KEPUJIAN

AT21 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGURUSAN PERNIAGAAN) DENGAN KEPUJIAN

AT45 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEUSAHAWANAN DAN PERDAGANGAN) DENGAN KEPUJIAN

A2212 - DIPLOMA KEUSAHAWANAN

NOTA :

ISM - (**) - Program Bukan Pendidikan

DIPLOMA - (#) - Program Temu Duga/Ujian Khas

FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK (FSMT)

AT14 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN

AT16 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS) DENGAN KEPUJIAN

A2000 - DIPLOMA SAINS

A2002 - DIPLOMA SAINS (MATEMATIK)

A2003 - DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL

FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN (FSK)

AT32 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEJARAH) DENGAN KEPUJIAN

AT33 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (GEOGRAFI) DENGAN KEPUJIAN

AT35 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN

AT41 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN MORAL) DENGAN KEPUJIAN

AT58 - IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN (FSSKj)

AT59 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) DENGAN KEPUJIAN

AT03 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN

AS72 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (REHABILITASI SUKAN) DENGAN KEPUJIAN **

AS20 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (PSIKOLOGI SUKAN) DENGAN KEPUJIAN **

AS74 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS KEJURULATIHAN) DENGAN KEPUJIAN **

FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF (FSKIK)

AT20 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN

AT23 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SENI) DENGAN KEPUJIAN

AT46 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN

AT47 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI REKA BENTUK BERKOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN

AC10 - IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN (PERISIAN PENDIDIKAN) DENGAN KEPUJIAN **

AH16 - IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PENGIKLANAN) DENGAN KEPUJIAN **

AH17 - IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (ANIMASI) DENGAN KEPUJIAN **

A2160 - DIPLOMA REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN PERMAINAN

A2813 - DIPLOMA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INTERNET)

 

NOTA :

ISM - (**) - Program Bukan Pendidikan

DIPLOMA - (#) - Program Temu Duga/Ujian Khas

Hubungi Kami

About Us
Unit Kemasukan,
Bahagian Hal Ehwal Akademik,
Universiti Pendidikan Sultan Idris ,
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506932 / 6929 / 6930
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan