Unit Pentadbiran,Kewangan dan Kualiti

KUALITI
 • Memantau perlaksanaan hala tuju Akademik selaras dengan perkembangan dan hala tuju universiti berdasarkan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara
 • Mengurus urusan MS ISO 9001 : 2008 Bahagian Akademik
 • Mengurus Manual Prosedur Kerja (MPK ) dan Fail Meja (FM) Bahagian Akademik
 
PENTADBIRAN
 • Mengurus Latihan Kakitangan Bahagian Hal Ehwal Akademik
 • Mengurus CPD Kakitangan Bahagian Hal Ehwal Akademik
 • Mengurus Keperluan Perjawatan Bahagian Hal Ehwal Akademik
 • Mengurus Semua Urusan Surat Mengenai Surat Keluar Masuk
 • Mengurus Cuti Kakitangan, Laporan Pengumpulan Cuti Dan GCR
 • Mengurus Sistem Fail Pejabat
 • Mengurus Penganjuran Tazkirah
 • Mengurus Kenderaan Jabatan
 • Mengurus Keselamatan Pejabat
 • Mengurus Cetak Soalan Peperiksaan
 • Mengurus Pelupusan Fail Pejabat
 • Mengurus Kebajikan Kakitangan
 • Menyediakan Laporan Pengurusan
 
KEWANGAN
 • Mengurus Peruntukan Kewangan Tahunan
 • Mengurus Penyelenggaraan Komputer
 • Mengurus Stor
 • Mengurus Aset Dan Inventori
 • Mengurus Penyelenggaraan Aset Dan Inventori
 • Mengurus rekod Aset Dan Inventori
 • Mengurus Pelupusan Aset Dan Inventori
 • Mengurus Panjar Wang Runcit
 • Mengurus Proses Perolehan
 • Mengurus Kutipan Hasil
 • Mengurus Penyelenggaraan Mesin Fotokopi
 • Mengurus Tempahan Hotel
 • MengurusTempahan Tiket Kapal TerbangLokasi Kami

About UsBahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506315 / 6929 / 6318 / 6310 / 6612
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar

 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan