Program Yang Ditawarkan

SENARAI PROGRAM YANG DITAWARKAN

SESI AKADEMIK 2016/2017

Seiring dengan Pelan Strategik UPSI 2015-2020, dalam Teras 1: Memartabatkan UPSI sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan, UPSI telah menambah dan menghasilkan kepelbagaian program untuk pilihan calon demi memastikan hasrat dan cita-cita calon menyambung pengajian ke puncak menara gading dapat direalisasikan.

Program-program yang ditawarkan di UPSI kini merangkumi:
1. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan -  35 program
2. Ijazah Sarjana Muda  -  14 program
3. Diploma -  11 program
Jumlah Keseluruhan  : 60 program

Melalui proses transformasi selama 94 tahun ini, UPSI telah banyak berubah ke titian kemajuan antaranya dengan
penstrukturan semula fakulti. UPSI kini memiliki sembilan (9) buah fakulti seperti berikut:

 

NOTA :

ISM - (**) - Program Bukan Pendidikan

DIPLOMA - (#) - Program Temu Duga/Ujian Khas

Hubungi Kami

About Us
Unit Kemasukan,
Bahagian Hal Ehwal Akademik,
Universiti Pendidikan Sultan Idris ,
35900 Tanjong Malim Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506932 / 6929 / 6930
Faks : +605-4582670
E-Mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Kementerian Pendidikan Malaysia PTPTN Jabatan Perkhidmatan Awam SPP MQA MyBSN Kajian Pengesanan