diploma

Semakan layak menduduki temu duga dan ujian khas bagi program Diploma dijangkakan akan diumumkan pada 15 April 2017 (sabtu) dan boleh mula disemak selepas jam 5.00 petang. Semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.
TUTUP

IJAZAH SARJANA MUDA

PENDIDIKAN

Semakan layak menduduki Ujian MEdSI bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dijangkakan akan diumumkan pada 25 Mei 2017 (Khamis) dan boleh mula disemak selepas jam 5.00 petang. Semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

TUTUP