SARJANA MUDA

bukan PENDIDIKAN

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AC33 - Reka Bentuk (Permainan Digital), akan dimaklumkan kemudian.

tutup

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AS74 - Sains Sukan (Sains Kejurulatihan), boleh disemak pada 05 Disember 2018 (Selasa) selepas jam 5.00 petang.

tutup

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki ujian khas Seni Persembahan (TEATER) akan dimaklumkan kemudian.

tutup

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki ujian khas Seni Persembahan
(TARI) akan dimaklumkan kemudian.

tutup

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AS72 - Sains Sukan (Rehabilitasi Sukan), akan dimaklumkan kemudian.

tutup

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AB14 - Komunikasi (Komunikasi Sosial), akan dimaklumkan kemudian.

tutup

SARJANA MUDA

PENDIDIKAN

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas boleh disemak pada 26 Disember 2018 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

tutup