diploma

Semakan layak menduduki temu duga dan ujian khas bagi program Diploma dijangkakan akan diumumkan pada 15 April 2017 (sabtu) dan boleh mula disemak selepas jam 5.00 petang. Semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.
buka

IJAZAH SARJANA MUDA

PENDIDIKAN

Semakan layak menduduki Temu duga / Ujian Khas bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dijangkakan akan diumumkan pada 21 Disember 2016 dan boleh mula disemak selepas jam 12.00 tengah hari. Semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

TUTUP