IJAZAH SARJANA MUDA

BUKAN PENDIDIKAN

Semakan layak menduduki temu duga dan ujian khas bagi program Ijazah Sarjana Muda Bukan Pendidikan dijangkakan akan diumumkan pada 31 Mei 2017 (Rabu) dan boleh mula disemak selepas jam 5.00 petang. Semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.
tutup

IJAZAH SARJANA MUDA

PENDIDIKAN

Semakan layak menduduki temu duga bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dijangkakan akan diumumkan pada 21 Jun 2017 (Rabu). Semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

TUTUP