Articles

Program Yang Ditawarkan

SENARAI PROGRAM YANG DITAWARKAN

SESI AKADEMIK 2016/2017

Seiring dengan Pelan Strategik UPSI 2015-2020, dalam Teras 1: Memartabatkan UPSI sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan, UPSI telah menambah dan menghasilkan kepelbagaian program untuk pilihan calon demi memastikan hasrat dan cita-cita calon menyambung pengajian ke puncak menara gading dapat direalisasikan.

Program-program yang ditawarkan di UPSI kini merangkumi:
1. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan -  35 program
2. Ijazah Sarjana Muda  -  14 program
3. Diploma -  11 program
Jumlah Keseluruhan  : 60 program

Melalui proses transformasi selama 94 tahun ini, UPSI telah banyak berubah ke titian kemajuan antaranya dengan
penstrukturan semula fakulti. UPSI kini memiliki sembilan (9) buah fakulti seperti berikut:

 

NOTA :

ISM - (**) - Program Bukan Pendidikan

DIPLOMA - (#) - Program Temu Duga/Ujian Khas