You are here: Home

Permohonan Online

Prosedur Permohonan

E-mail Print PDF

 

MAKLUMAN

Calon yang pernah memohon sebelum ini (permohonan melalui Aplikasi Online www.upsi.edu.my/online/ pada (15 Ogos 2010 – 06 September 2010) dibenarkan membuat pengemaskinian pilihan program seperti dalam iklan terbaru (pada 3 Oktober 2010 – 11 Oktober 2010) melalui aplikasi online yang sama dengan menggunakan nombor BITARA ID yang terdahulu dan tidak perlu lagi menghantar perakuan permohonan & salinan dokumen-dokumen ke UPSI.

 

BAGI LEPASAN STPM/ MATRIKULASI / DIPLOMA/ KELULUSAN SETARAF

1KATEGORI PERMOHONAN
 1.1

STPM
Pemohon-pemohon yang menggunakan kelayakan STPM Tahun 2009 dan tahun sebelumnya sahaja.

 • Aliran Sastera
 • Aliran Sains
1.2 

Lepasan Matrikulasi
Pemohon-pemohon yang menggunakan kelayakan Matrikulasi KPM/Asasi UM/Asasi UiTM tahun 2009 dan tahun sebelumnya:

 • Aliran Sastera
 • Aliran Sains
1.3

Lepasan Diploma/ Kelulusan Setaraf

 • Aliran Sastera
 • Aliran Sains

i. Lulusan Diploma dari IPTA/Politeknik/IPTS yang telah tamat pengajian dan telah menerima slip keputusan semester akhir;
ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan  diluluskan oleh Senat IPTA;

  1.4 

Lepasan SPM

Pemohon-pemohon yang menggunakan kelayakan SPM Tahun 2009 dan tahun sebelumnya.

 • Aliran Sastera
 • Aliran Sains
2IKLAN PERMOHONAN
 2.1

Iklan Permohonan Kemasukan ke UPSI bagi Ambilan Disember Sesi Akademik 2010/2011 disiarkan pada 03 Oktober 2010 diakhbar berikut :-

 • Mingguan Malaysia
 • Nanyang Siang Pau
 • Tamil Nesan
   
3TARIKH PERMOHONAN
 3.1

Permohonan kemasukan ke UPSI dibuka mulai jam 12.00 tengah hari pada 03 Oktober 2010 di laman web www.upsi.edu.my/online/

Tarikh Tutup Permohonan
Pada 11 Oktober 2010 selepas jam 12.00 tgh malam

   
4KAEDAH PERMOHONAN
 4.1

Permohonan kemasukan ke UPSI bagi adalah melalui Aplikasi Dalam Talian di laman berikut:-

http://www.upsi.edu.my/online/

4.2

Prosedur Pembelian Nombor Unik ID

 1. Mengemukakan Kad Pengenalan/ MyKad atau salinan Kad Pengenalan/ MyKad pemohon semasa membuat pembelian Nombor BITARA ID
 2. Hanya pemohon yang mengemukakan dokumen di atas sahaja boleh membeli Nombor BITARA ID dan seterusnya membuat permohonan kemasukan ke UPSI.
 3. Pemohon dikehendaki membayar wang berjumlah RM 26.00 untuk membeli Nombor BITARA ID di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) seluruh Malaysia.
 4. Pembelian melalui mesin ATM dan SMS Banking hanya bagi pemohon yang mempunyai Akaun GIRO BSN.BSN akan mengeluarkan slip resit yang mengandungi Nombor BITARA ID pemohon berdasarkan Nombor Kad Pengenalan/ MyKad.
 5. Satu calon akan memperolehi hanya satu Nombor BITARA ID.
4.3

Calon dibenarkan mengemukakan satu (1) permohonan sahaja dan TIADA HAD pengemaskinian (sekiranya belum membuat pengesahan) sehingga tarikh tutup permohonan

   
5APLIKASI DALAM TALIAN
 

Pemohon perlu memilih menu PERMOHONAN yang terdapat di bahagian atas laman web untuk pertama kali membuat permohonan.

5.1

Proses Permohonan :-

Perkara yang diperlukan untuk mengemukakan permohonan kali pertama :-
i No. Kad Pengenalan/ My Kad
ii No. BITARA ID

Calon yang tiada Kad Pengenalan/ My Kad tidak boleh mengemukakan permohonan secara dalam talian kerana status kewarganegaraan diragui dan tidak layak untuk mendapat pinjaman / tajaan kewangan seperti PTPTN / JPA dan lain – lain.

Pemohon perlu memilih menu SEMAKAN untuk menyemak permohonan yang terdapat di bahagian atas laman web.
** Pemohon boleh menyemak maklumat permohonan sekiranya kurang yakin sama ada maklumat permohonan telah selamat dihantar/diterima sebagai bukti penghantaran dan permohonan.

5.2

Proses Semakan :-

Calon hanya memasukkan No. Kad Pengenalan/ MyKad dan No. BITARA ID sahaja sekiranya ingin membuat semakan/ cetakan maklumat permohonan yang telah berjaya diisi oleh calon.

Pemohon boleh membuat semakan semula permohonan yang telah dibuat dan mencetak butiran maklumat yang telah dihantar sebagai pengesahan penerimaan maklumat untuk simpanan pemohon.

Bagi tujuan semakan permohonan, tiada sebarang had yang dikenakan kepada pemohon.

Pemohon perlu memilih menu KEMASKINI untuk menyemak permohonan yang terdapat di bahagian atas laman web.

** Proses pengemaskinian maklumat tiada sebarang had yang dikenakan kepada pemohon selagi pemohon belum membuat pengesahan.
5.3

Proses Pengemaskinian :-

No. Kad Pengenalan/ MyKad dan NO BITARA ID

5.4

Pemohon boleh mendapatkan semula Nombor BITARA ID sekiranya tidak mengingati atau hilang dengan menelefon ke Unit Kemasukan, Bahagian Hal Ehwal Akademik di talian 05-4506932 / 6929 / 6930 atau emel This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.5

Pemohon dikehendaki mengisi maklumat permohonan yang telah dibahagikan mengikut bahagian seperti berikut :-

i Maklumat Program Pilihan
ii Maklumat Peribadi
iii Maklumat Waris/ Keluarga
iv Maklumat Akademik
v Maklumat Ko-Kurikulum
vi Maklumat Maklumat Pekerjaan

5.

Bagi pemohon Kategori Lepasan STPM/Setaraf, pemohon berpeluang mengisi 4 pilihan program pengajian

mengikut keutamaan dan WAJIB mengisi Pilihan 1 sehingga Pilihan 4 program pengajian.

Bagi pemohon Kategori Lepasan SPM/Setaraf, pemohon hanya perlu mengisi 1 pilihan program sahaja.

 

5.7

Pemohon wajib mencetak PERAKUAN PERMOHONAN ONLINE setelah mengemukakanpermohonan/ pengemaskinian maklumat dan kemudian menghantar bersama-sama salinan dokumen yang telah disahkan kepada UPSI pilihan selewat-lewatnya pada 13 Oktober 2010.

 

Unit Kemasukan
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Aras Bawah, Bangunan Canselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim, Perak


Sila catatkan kod dan nama program yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat. Sila hubungi Unit Kemasukan,Bahagian Hal Ehwal Akademik di talian 05-4506929 / 6932 / 6930 atau e-mel This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
untuk pertanyaan.

 

Salinan dokumen yang perlu disahkan dan dihantar adalah seperti berikut :-

 1. Satu (1) salinan keputusan SPM yang disahkan.
 2. Satu (1) salinan keputusan STPM/ Matrikulasi/ Diploma (transkrip/ Slip Keputusan Peperiksaan Semester satu hingga semester akhir) / Kelulusan Setaraf yang telah disahkan.
 3. Satu (1) salinan keputusan MUET yang telah disahkan.
 4. Satu (1) salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan.
 5. Satu (1) salinan Sijil lahir yang telah disahkan.
Satu (1) salinan keputusan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum atau sijil-sijil Ko-kurikulum (jika tiada Borang Penilaian Aktiviti) yang telah disahkan
5.8

Pemohon wajib klik butang “Pengesahan” bagi memastikan maklumat telah selamat diterima oleh sistem.

Maklumat yang dicetak sebelum klik butang “Pengesahan” tidak boleh dijadikan sebagai bukti bahawa anda telah berjaya mengemukakan permohonan.

5.9

Pemohon tidak dibenarkan membuat sebarang pindaan kod program pengajian dalam pilihan selepas tarikh tutup permohonan/ setelah membuat ”Pengesahan”.

5.10

Pemohon hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) permohonan sahaja walaupun mempunyai lebih daripada satu (1) kategori permohonan kemasukan.

Sekiranya pemohon ingin mengemaskini kategori permohonan berdasarkan keputusan akademik yang lebih cemerlang, pemohon boleh berbuat demikian pada laman kemaskini sebelum tarikh tutup.

Last Updated ( Thursday, 07 October 2010 04:09 )  

Tetamu di Talian

Hubungi Kami

 Sekiranya pemohon mempunyai sebarang masalah, sila maklumkan kepada pihak kami terlebih dahulu untuk pertanyaan lebih lanjut. Read more