You are here: Home

Permohonan Online

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

E-mail Print PDF
Bil.

i)Program Pengajian
ii)Kod

iii)Tempoh Pengajian

Kelayakan Minimum Lepasan STPM

Kelayakan Minimum Lepasan Matrikulasi/ Asasi

Kelayakan Minimum Lepasan STAM

Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/ Setaraf

1FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN (FSSK)

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI)
AT59

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi

dan
Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan;


dan

Lulus Ujian Khas yang ditetapkan

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulusmana-mana satu (1) mata pelajaran berikut: pada peringkat SPM dalam

 • Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi

dan

Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan;

dan

Lulus Ujian Khas yang ditetapkan
 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulusmana-mana satu (1) mata pelajaran berikut: pada peringkat SPM dalam

 • Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi

dan

Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan;

dan

Lulus Ujian Khas yang ditetapkan

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS KEJURULATIHAN) (OPEN MARKET)
AT43

08 Semester

Nota Khas :

Pengambilan bagi program AT43 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market), BUKAN bertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

 Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut: pada peringkat SPM dalam :

 • Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi

dan

Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan;

dan

Lulus Ujian Khas yang ditetapkan

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut: pada peringkat SPM dalam :

 • Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi

dan

Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan;

dan

Lulus Ujian Khas yang ditetapkan

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

 Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut: pada peringkat SPM dalam :

 • Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi

dan

Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan;

dan

Lulus Ujian Khas yang ditetapkan

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dalam mana-mana bidang dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi
dan

Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan;

dan

Lulus Ujian Khas yang ditetapkan
2FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF (FSKIK)

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MULTIMEDIA) (OPEN MARKET)
AT46

08 Semester

Nota Khas :

Pengambilan bagi program AT46 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market) , BUKANbertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

 

 

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

 

 

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam mana-mana bidang berikut:

 • Seni Reka Grafik
 • Multimedia
 • Teknologi Maklumat
 • ICT

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

3

IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PENGIKLANAN)
AH16

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam mana-mana bidang berikut:

 • Seni Lukis
 • Seni Halus
 • Seni Reka
 • Seni Reka Tekstil
 • Grafik
 • Multimedia
 • Fotografi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM
4

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI REKA BENTUK BERKOMPUTER)
AT47

08 Semester

Nota Khas :

Pengambilan bagi program AT47 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market) , BUKANbertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam mana-mana bidang berikut:

 • Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Sains Komputer
 • Teknologi Grafik
 • Multimedia
 • Animasi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM
5

IJAZAH SARJANA MUDA (ANIMASI)
AH17

08 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam mana-mana bidang berikut;

 • Seni Reka Grafik
 • Multimedia
 • Teknologi Maklumat
 • ICT
 • Animasi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus / gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM
5

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SENI)
AT23

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Seni Visual ;

dan

Lulus Ujian Khas yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dalam bidang Seni atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;


dan


Lulus Ujian Khas yang ditetapkan.

6FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (FPPM)

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS)
AT10

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya  dalam mana-mana mata pelajaran pada peringkat STPM tidak termasuk mata pelajaran Pengajian AM :

Satu(1) Gred B (NGMP 3.00);

dan

Satu(1) Gred C + (NGMP 2.33)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran seperti berikut :

 

 • Sains/Fizik/Kimia/Biologi
  

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut : ·          Sains/Fizik/Kimia/Biologi

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam mana-mana bidang berikut; ·          Pend. Awal Kanak-kanak·          Psikologi/Kaunseling·          Pembangunan Manusia·          Kerja Sosial·          Pengajian Islam  dan Mendapat sekurang-kurangnya 6C / gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :  

Sains/Fizik/Kimia/Biologi

 

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK)
AT19

08 Semester

Nota Khas :

Pengambilan bagi program AT19 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market) , BUKANbertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :

 

 • Sains/Fizik/Kimia/Biologi
 •  

   

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :

 

 • Sains/Fizik/Kimia/Biologi
 •  

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :

 

 • Sains/Fizik/Kimia/Biologi

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam mana-mana bidang berikut:

 • Pend. Awal Kanak-kanak
 • Psikologi/Kaunseling
 • Pembangunan Manusia
 • Kerja Sosial
 • Pengajian Islam

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C / gred C pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :

 • Sains/Fizik/Kimia/Biologi
  7FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) (TESL))
AT06

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM;


ATAU


Mendapat sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris 1119;

dan


Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM;


ATAU


Mendapat sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris 1119;


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)
 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dalam bidang Bahasa Inggeris atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;


dan


Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM;


ATAU


Mendapat sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris 1119;


dan


Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 8FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
PENDIDIKAN (EKONOMI RUMAH TANGGA)
AT07

08 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Ekonomi Asas
 • Prinsip Akaun
 • Ekonomi Rumah Tangga
 • Sains
 • Fizik
 • Kimia
 •  Biologi

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: :

 • Bahasa Inggeris                         

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Ekonomi Asas
 • Prinsip Akaun
 • Ekonomi Rumah Tangga
 • Sains
 • Fizik
 • Kimia/
 • Biologi

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: :

 • Bahasa Inggeris                              
 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN

Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam bidang berikut:

 • Pembangunan Manusia
 • Seni Kulinari
 • Pelancongan dan Perhotelan
 • Fesyen

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: :

 • Bahasa Inggeris                              
      
Last Updated ( Monday, 04 October 2010 03:14 )  

Tetamu di Talian

Hubungi Kami

 Sekiranya pemohon mempunyai sebarang masalah, sila maklumkan kepada pihak kami terlebih dahulu untuk pertanyaan lebih lanjut. Read more