Sila pilih Bidang bagi Diploma yang Releven

i)Program Pengajian
ii)Kod

iii)Tempoh Pengajian
SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON

ISMP (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK) # (OPEN MARKET)
AT19

08 Semester

Nota Khas :

Pengambilan bagi program AT19 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market) , BUKAN bertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

 • Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

  Diploma In Early Childhood Development

  Diploma In Early Childhood Education

  Diploma In Pre-School Education

  Diploma Psikologi

  Diploma In Human Development

  Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan

  Diploma Pembangunan Manusia

  Diploma Al-Dakwah Wal-Qiadah

  Diploma Al-Quran & Hadis

  Diploma Al-Syariah

  Diploma In Islamic Studies

  Diploma In Islamic Studies (Al-Quran & Al-Sunnah)

  Diploma In Islamic Studies (Dakwah)

  Diploma In Islamic Studies (Syariah)

  Diploma In Islamic Studies (Usuluddin)

  Diploma In Islamic Studies With Education

  Diploma In Islamic Studies With Human Resource Development

  Diploma In Syariah And Islamic Jurisprudence

  Diploma In Syariah Islamiyyah

  Diploma In Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat

  Diploma In Usuluddin

  Diploma Pengajian Islam

  Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)

  Diploma Pengajian Islam (Dakwah)

  Diploma Pengajian Islam (Ekonomi Islam)

  Diploma Pengajian Islam (Muamalat)

  Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)

  Diploma Pengajian Islam (Sejarah dan Tamadun Islam)

  Diploma Pengajian Islam (Syariah)

  Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)

  Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab Dan Tamadun Islam

  Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah Dan Pengurusan

  Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah & Undang-Undang

  Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah Perbandingan

  Diploma Pengajian Syariah

  Diploma Syariah

  Diploma Syariah Islamiyyah

  Diploma Tahfiz Al-Quran

  Diploma Usuluddin

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON

  ISMP  (SAINS KEJURULATIHAN) # (OPEN MARKET)
  AT43

  08 Semester

  Nota Khas :

  Pengambilan bagi program AT43 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market), BUKAN bertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

  MANA-MANA DIPLOMA YANG DIIKTIRAF OLEH MQA/LAN ADALAH DITERIMA UNTUK PROGRAM INI.

   

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON

  ISMP (MULTIMEDIA) # (OPEN MARKET)
  AT46

  08 Semester

  Nota Khas :

  Pengambilan bagi program AT46 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market) , BUKAN bertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
  BTEC HND In Computing
  BTEC HND In Information Technology
  BTEC HND In Multimedia
  Diploma Communication In Information Technology
  Diploma Grafik Komunikasi
  Diploma Ilustrasi
  Diploma In (Computer Science) (Multimedia)
  Diploma In Advertising Design
  Diploma In Animation
  Diploma in Animation and Multimedia Design
  Diploma In Animation Technology
  Diploma In Art And Design (Graphic Design And Digital Media)
  Diploma In Business Information Technology
  Diploma In Computer Science (Information Technology)
  Diploma in Computer Science (Multimedia)
  Diploma In Computer Studies
  Diploma In Computer System & Network
  Diploma In Computer Technology
  Diploma In Computerised Graphic Design
  Diploma In Creative Multimedia
  Diploma In Digital Animation
  Diploma In Digital Graphic Design
  Diploma In Games Art
  Diploma In Graphic And Multimedia Design
  Diploma In Graphic Design
  Diploma In Graphic Design (Computer Graphic)
  Diploma in Graphic Design Technology
  Diploma in Grapic Design
  Diploma in Illustrasi
  Diploma In Illustration
  Diploma In Industrial Design
  Diploma In Information Technology
  Diploma In Information Technology - Tele Education
  Diploma In Information Technology (Multimedia)
  Diploma in Interactive Multimedia Design
  Diploma In Internet Computing
  Diploma In Media Technology
  Diploma in Multimedia
  Diploma In Multimedia (Business And Computing)
  Diploma In Multimedia (Business Computing)
  Diploma In Multimedia Application
  Diploma In Multimedia Design
  Diploma In Multimedia Industry
  Diploma In Multimedia Technology
  Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting
  Diploma In Packaging Design And Technology
  Diploma In Product Design
  Diploma In Video And Animation
  Diploma In Visual Communication
  Diploma Information Technology
  Diploma Kejuruteraan Komputer
  Diploma Keselamatan Maklumat Komputer
  Diploma Komputer & Teknologi Maklumat
  Diploma Komputer Dan Pengurusan
  Diploma Media Digital (Seni Digital)
  Diploma Multimedia
  Diploma Multimedia (Pengkomputeran Perniagaan)
  Diploma Multimedia (Perniagaan Dan Pengkomputeran)
  Diploma Multimedia Kreatif
  Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
  Diploma Pengajian Komputer
  Diploma Pengkomputeran
  Diploma Pengkomputeran Dan Sistem Maklumat
  Diploma Pengkomputeran Dan Teknologi Maklumat
  Diploma Pengkomputeran Perniagaan
  Diploma Pengurusan Maklumat
  Diploma Perniagaan Dengan Teknologi Maklumat
  Diploma Produksi Multimedia
  Diploma Rangkaian Dan Keselamatan
  Diploma Reka Bentuk Grafik
  Diploma Reka Bentuk Komunikasi Multimedia
  Diploma Sains (Teknologi Internet)
  Diploma Seni & Rekabentuk Digital
  Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Grafik & Media Digital)
  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Grafik Dan Media Digital)
  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)
  Diploma Seni Reka Grafik
  Diploma Seni Reka Multimedia
  Diploma Senireka Grafik
  Diploma Teknologi Maklumat
  Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
  Diploma Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
  Diploma Teknologi Maklumat Dan Rangkaian
  Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan
  Diploma Teknologi Multimedia
  Diploma Teknologi Percetakan
  Diploma Teknologi Permainan
  Higher National Diploma In Business Information Technology
  HND Computing
  HND In Computing (Business Information Technology)
  HND In Information Technology For Business
  Pentadbiran Sistem Maklumat Tahap 4 (MLVK)

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON

  ISMP (TEKNOLOGI REKA BENTUK BERKOMPUTER) # (OPEN MARKET)

  AT47

  08 Semester

  Nota Khas :

  Pengambilan bagi program AT47 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market) , BUKAN bertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

  BTEC Higher National Diploma (HND) In Automotive Engineering

  BTEC Higher National Diploma Electrical & Electronic Engineering

  BTEC Higher National Diploma In Mechanical Engineering

  BTEC HND In Automotive Engineering

  BTEC HND In Civil Engineering

  BTEC HND In Computing

  BTEC HND In Electrical & Electronic Engineering

  BTEC HND In Information Technology

  BTEC HND In Mechanical Engineering

  BTEC HND In Multimedia

  BTEC HND In Telecommunications

  Diploma Communication In Information Technology

  Diploma Grafik Komunikasi

  Diploma Ilustrasi

  Diploma In (Computer Science) (Multimedia)

  Diploma In Advertising Design

  Diploma In Aircraft Maintenance Engineering

  Diploma In Animation

  Diploma in Animation and Multimedia Design

  Diploma In Animation Technology

  Diploma In Art And Design (Graphic Design And Digital Media)

  Diploma In Automotive Engineering

  Diploma In Business Computing

  Diploma In Business Information Technology

  Diploma In Chemical Engineering

  Diploma in Civil Engineering

  Diploma In Computer And Electronics Engineering

  Diploma In Computer Engineering

  Diploma In Computer Science

  Diploma In Computer Science (Information Technology)

  Diploma in Computer Science (Multimedia)

  Diploma In Computer Science And Information Technology

  Diploma In Computer Studies

  Diploma In Computer System & Network

  Diploma In Computer Technology

  Diploma In Computerised Graphic Design

  Diploma In Creative Multimedia

  Diploma In Digital Animation

  Diploma In Digital Graphic Design

  Diploma in Electrical & Electronic Engineering

  Diploma In Electrical Engineering

  Diploma In Electro-Mechanical Engineering

  Diploma In Electronic Engineering

  Diploma In Engineering (Telecommunication)

  Diploma In Games Art

  Diploma in Geomatic Engineering

  Diploma In Graphic And Multimedia Design

  Diploma In Graphic Design

  Diploma In Graphic Design (Computer Graphic)

  Diploma in Graphic Design Technology

  Diploma in Illustrasi

  Diploma In Illustration

  Diploma In Industrial Automation Engineering (Electronic And Instrumentation)

  Diploma In Industrial Automation Engneering (Mechatronics)

  Diploma In Industrial Design

  Diploma In Information Engineering

  Diploma In Information Technology

  Diploma In Information Technology - Tele Education

  Diploma In Information Technology (Multimedia)

  Diploma in Interactive Multimedia Design

  Diploma In Internet Computing

  Diploma In Manufacturing Engineering (Tool And Die Making)

  Diploma In Mechanical Engineering

  Diploma In Mechatronics And Robotics Engineering

  Diploma In Media Technology

  Diploma in Multimedia

  Diploma In Multimedia (Business And Computing)

  Diploma In Multimedia (Business Computing)

  Diploma In Multimedia Application

  Diploma In Multimedia Design

  Diploma In Multimedia Industry

  Diploma In Multimedia Technology

  Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting

  Diploma In Packaging Design And Technology

  Diploma In Product Design

  Diploma In Telecommunication Engineering

  Diploma In Video And Animation

  Diploma In Visual Communication

  Diploma Information Technology

  Diploma Kejuruteraan (Kecemasan dan Keselamatan)

  Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik)

  Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)

  Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekatronik)

  Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Metalurgi)

  Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Mikroelektronik)

  Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Pembuatan)

  Diploma Kejuruteraan (Telekomunikasi)

  Diploma Kejuruteraan Aeroangkasa

  Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar

  Diploma Kejuruteraan Automotif

  Diploma Kejuruteraan Awam

  Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan)

  Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan Dan Penyelenggaraan)

  Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan)

  Diploma Kejuruteraan Awam serta Pendidikan

  Diploma Kejuruteraan Awam serta Teknologi

  Diploma Kejuruteraan Elektrik

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Industri)

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Kawalan)

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik)

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan)

  Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)

  Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik

  Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Komputer

  Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Pendidikan

  Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Teknologi

  Diploma Kejuruteraan Elektro-Mekanikal

  Diploma Kejuruteraan Elektronik

  Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)

  Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

  Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)

  Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)

  Diploma Kejuruteraan Elektronik Dan Elektrik

  Diploma Kejuruteraan Elektronik Dan Telekomunikasi

  Diploma Kejuruteraan Geomatik

  Diploma Kejuruteraan Kimia

  Diploma Kejuruteraan Kimia (Loji Proses)

  Diploma Kejuruteraan Komputer

  Diploma Kejuruteraan Komputer , Elektronik Dan Telekomunikasi

  Diploma Kejuruteraan Komputer Dan Elektronik

  Diploma Kejuruteraan Komputer Dan Telekomunikasi

  Diploma Kejuruteraan Laut (Perkapalan)

  Diploma Kejuruteraan Marin

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeronautik)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Am)/Diploma Kejuruteraan Jentera (Am)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara & Penyejukbekuan)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (PUP)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal serta Pendidikan

  Diploma Kejuruteraan Mekanikal serta Teknologi

  Diploma Kejuruteraan Mekatronik

  Diploma Kejuruteraan Mekatronik Dan Robotik

  Diploma Kejuruteraan Mikroelektronik

  Diploma Kejuruteraan Pembuatan

  Diploma Kejuruteraan Pembuatan & Industri

  Diploma Kejuruteraan Perkapalan

  Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

  Diploma Kejuruteraan Pertanian

  Diploma Kejuruteraan Telekomunikasi

  Diploma Kejuruteraan Telekomunikasi Dan Komputer

  Diploma Keselamatan Maklumat Komputer

  Diploma Komputer & Teknologi Maklumat

  Diploma Komputer Dan Pengurusan

  Diploma Komputer Dan Pengurusan

  Diploma Media Digital (Seni Digital)

  Diploma Mekatronik

  Diploma Multimedia

  Diploma Multimedia (Pengkomputeran Perniagaan)

  Diploma Multimedia (Perniagaan Dan Pengkomputeran)

  Diploma Multimedia Kreatif

  Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat

  Diploma Pengajian Komputer

  Diploma Pengkomputeran

  Diploma Pengkomputeran Dan Sistem Maklumat

  Diploma Pengkomputeran Dan Teknologi Maklumat

  Diploma Pengkomputeran Perniagaan

  Diploma Pengurusan Maklumat

  Diploma Perniagaan Dengan Teknologi Maklumat

  Diploma Produksi Multimedia

  Diploma Rangkaian Dan Keselamatan

  Diploma Reka Bentuk Grafik

  Diploma Reka Bentuk Komunikasi Multimedia

  Diploma Sains (Sains Komputer Dan Matematik Komputer)

  Diploma Sains (Sains Komputer Dan Matematik Pengurusan)

  Diploma Sains (Teknologi Internet)

  Diploma Sains Komputer

  Diploma Sains Komputer (Multimedia)

  Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)

  Diploma Seni & Rekabentuk Digital

  Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Grafik & Media Digital)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Grafik Dan Media Digital)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)

  Diploma Seni Reka Grafik

  Diploma Seni Reka Multimedia

  Diploma Senireka Grafik

  Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam

  Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik

  Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

  Diploma Teknologi Komputer

  Diploma Teknologi Maklumat

  Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)

  Diploma Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

  Diploma Teknologi Maklumat Dan Rangkaian

  Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan

  Diploma Teknologi Multimedia

  Diploma Teknologi Percetakan

  Diploma Teknologi Permainan

  Higher National Diploma In Business Information Technology

  Higher National Diploma in Electrical & Electronic Engineering

  HND Computing

  HND Electrical & Electronic Engineering

  HND Engineering

  HND In Computing (Business Information Technology)

  HND In Information Technology For Business

  HND In Manufacturing Engineering

  HND in Mechatronic Engineering

  HND Manufacturing Engineering

  HND Mechanical Engineering

  HND Telecommunication Engineering

  International Diploma In Computer Studies

  Pentadbiran Sistem Maklumat Tahap 4 (MLVK)

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON

  ISM REKA  BENTUK (PENGIKLANAN)

  AH16

  8 semester

  Nota Khas :

  Pengambilan bagi program AH16 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market) , BUKAN bertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

  BTEC HND In Multimedia

  Diploma Grafik Komunikasi

  Diploma Ilustrasi

  Diploma In (Computer Science) (Multimedia)

  Diploma In Advertising Design

  Diploma In Animation

  Diploma in Animation and Multimedia Design

  Diploma In Animation Technology

  Diploma In Art & Design (Fashion)

  Diploma In Art And Design (Graphic Design And Digital Media)

  Diploma In Batik Design

  Diploma in Computer Science (Multimedia)

  Diploma In Computerised Graphic Design

  Diploma In Creative Multimedia

  Diploma In Digital Animation

  Diploma In Digital Graphic Design

  Diploma In Digital Photography

  Diploma in Fashion & Retail Design

  Diploma In Fashion And Apparel Design

  Diploma In Fashion Design In Collaboration

  Diploma In Fine Art

  Diploma In Games Art

  Diploma In Graphic And Multimedia Design

  Diploma In Graphic Design

  Diploma In Graphic Design (Computer Graphic)

  Diploma in Graphic Design Technology

  Diploma in Illustrasi

  Diploma In Illustration

  Diploma In Industrial Design

  Diploma In Information Technology (Multimedia)

  Diploma in Interactive Multimedia Design

  Diploma In Interior Design

  Diploma In Media Technology

  Diploma in Multimedia

  Diploma In Multimedia (Business And Computing)

  Diploma In Multimedia (Business Computing)

  Diploma In Multimedia Application

  Diploma In Multimedia Design

  Diploma In Multimedia Industry

  Diploma In Multimedia Technology

  Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting

  Diploma In Packaging Design And Technology

  Diploma In Photography

  Diploma In Photography Technology

  Diploma In Product Design

  Diploma In Textile & Fashion Design

  Diploma In Video And Animation

  Diploma In Visual Communication

  Diploma Media Digital (Seni Digital)

  Diploma Multimedia

  Diploma Multimedia (Pengkomputeran Perniagaan)

  Diploma Multimedia (Perniagaan Dan Pengkomputeran)

  Diploma Multimedia Kreatif

  Diploma Produksi Multimedia

  Diploma Reka Bentuk Grafik

  Diploma Reka Bentuk Komunikasi Multimedia

  Diploma Reka Fesyen Dan Tekstil

  Diploma Rekaan Fesyen Dan Pakaian

  Diploma Rekabentuk Grafik

  Diploma Seni & Rekabentuk Digital

  Diploma Seni Halus

  Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Grafik & Media Digital)

  Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Halus)

  Diploma Seni Lukis dan Seni Reka

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Grafik Dan Media Digital)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seramik)

  Diploma Seni Reka Dalaman

  Diploma Seni Reka Grafik

  Diploma Seni Reka Multimedia

  Diploma Senireka Dalaman

  Diploma Senireka Fesyen

  Diploma Senireka Fesyen Dan Tekstil

  Diploma Senireka Grafik

  Diploma Teknologi Multimedia

  Diploma Teknologi Percetakan

  Diploma Teknologi Permainan

  Diploma Teknologi Senireka Fesyen

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON

  ISM REKA BENTUK (ANIMASI)

  AH17

  8 semester

  Nota Khas :

  Pengambilan bagi program AH17 ini adalah untuk pasaran terbuka (open market) , BUKAN bertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

  BTEC HND In Computing

  BTEC HND In Information Technology

  BTEC HND In Multimedia

  Diploma Communication In Information Technology

  Diploma Grafik Komunikasi

  Diploma Ilustrasi

  Diploma In (Computer Science) (Multimedia)

  Diploma In Advertising Design

  Diploma In Animation

  Diploma in Animation and Multimedia Design

  Diploma In Animation Technology

  Diploma In Art And Design (Graphic Design And Digital Media)

  Diploma In Business Information Technology

  Diploma In Computer Science (Information Technology)

  Diploma in Computer Science (Multimedia)

  Diploma In Computer Studies

  Diploma In Computer System & Network

  Diploma In Computer Technology

  Diploma In Computerised Graphic Design

  Diploma In Creative Multimedia

  Diploma In Digital Animation

  Diploma In Digital Graphic Design

  Diploma In Games Art

  Diploma In Graphic And Multimedia Design

  Diploma In Graphic Design

  Diploma In Graphic Design (Computer Graphic)

  Diploma in Graphic Design Technology

  Diploma in Illustrasi

  Diploma In Illustration

  Diploma In Industrial Design

  Diploma In Information Technology

  Diploma In Information Technology - Tele Education

  Diploma In Information Technology (Multimedia)

  Diploma in Interactive Multimedia Design

  Diploma In Internet Computing

  Diploma In Media Technology

  Diploma in Multimedia

  Diploma In Multimedia (Business And Computing)

  Diploma In Multimedia (Business Computing)

  Diploma In Multimedia Application

  Diploma In Multimedia Design

  Diploma In Multimedia Industry

  Diploma In Multimedia Technology

  Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting

  Diploma In Packaging Design And Technology

  Diploma In Product Design

  Diploma In Video And Animation

  Diploma In Visual Communication

  Diploma Information Technology

  Diploma Kejuruteraan Komputer

  Diploma Keselamatan Maklumat Komputer

  Diploma Komputer & Teknologi Maklumat

  Diploma Komputer Dan Pengurusan

  Diploma Media Digital (Seni Digital)

  Diploma Multimedia

  Diploma Multimedia (Pengkomputeran Perniagaan)

  Diploma Multimedia (Perniagaan Dan Pengkomputeran)

  Diploma Multimedia Kreatif

  Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat

  Diploma Pengajian Komputer

  Diploma Pengkomputeran

  Diploma Pengkomputeran Dan Sistem Maklumat

  Diploma Pengkomputeran Dan Teknologi Maklumat

  Diploma Pengkomputeran Perniagaan

  Diploma Pengurusan Maklumat

  Diploma Perniagaan Dengan Teknologi Maklumat

  Diploma Produksi Multimedia

  Diploma Rangkaian Dan Keselamatan

  Diploma Reka Bentuk Grafik

  Diploma Reka Bentuk Komunikasi Multimedia

  Diploma Sains (Teknologi Internet)

  Diploma Seni & Rekabentuk Digital

  Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Grafik & Media Digital)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Grafik Dan Media Digital)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)

  Diploma Seni Reka Grafik

  Diploma Seni Reka Multimedia

  Diploma Senireka Grafik

  Diploma Teknologi Maklumat

  Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)

  Diploma Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

  Diploma Teknologi Maklumat Dan Rangkaian

  Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan

  Diploma Teknologi Multimedia

  Diploma Teknologi Percetakan

  Diploma Teknologi Permainan

  Higher National Diploma In Business Information Technology

  HND Computing

  HND In Computing (Business Information Technology)

  HND In Information Technology For Business

  Pentadbiran Sistem Maklumat Tahap 4 (MLVK)

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON

  PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI)
  AT59

  08 Semester

  MANA-MANA DIPLOMA YANG DIIKTIRAF OLEH MQA/LAN ADALAH DITERIMA UNTUK PROGRAM INI.

   

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON
  PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) (TESL))
  AT06

  08 Semester

  Diploma In English Communication

  Diploma in English

  Diploma In English For Professional Communication

  Diploma In Education (TESL)

  Diploma Pengajian Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)

   

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON
  PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS)
  AT10

  08 Semester

  Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

  Diploma In Early Childhood Development

  Diploma In Early Childhood Education

  Diploma In Pre-School Education

  Diploma Psikologi

  Diploma In Human Development

  Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan

  Diploma Pembangunan Manusia

  Diploma Al-Dakwah Wal-Qiadah

  Diploma Al-Quran & Hadis

  Diploma Al-Syariah

  Diploma In Islamic Studies

  Diploma In Islamic Studies (Al-Quran & Al-Sunnah)

  Diploma In Islamic Studies (Dakwah)

  Diploma In Islamic Studies (Syariah)

  Diploma In Islamic Studies (Usuluddin)

  Diploma In Islamic Studies With Education

  Diploma In Islamic Studies With Human Resource Development

  Diploma In Syariah And Islamic Jurisprudence

  Diploma In Syariah Islamiyyah

  Diploma In Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat

  Diploma In Usuluddin

  Diploma Pengajian Islam

  Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)

  Diploma Pengajian Islam (Dakwah)

  Diploma Pengajian Islam (Ekonomi Islam)

  Diploma Pengajian Islam (Muamalat)

  Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)

  Diploma Pengajian Islam (Sejarah dan Tamadun Islam)

  Diploma Pengajian Islam (Syariah)

  Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)

  Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab Dan Tamadun Islam

  Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah Dan Pengurusan

  Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah & Undang-Undang

  Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah Perbandingan

  Diploma Pengajian Syariah

  Diploma Syariah

  Diploma Syariah Islamiyyah

  Diploma Usuluddin

  Diploma Tahfiz Al-Quran

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON
  PENDIDIKAN (EKONOMI RUMAH TANGGA)
  AT07

  08 Semester

  Diploma In Human Development

  Diploma Pembangunan Manusia

  Diploma In Culinary Arts

  Diploma In Professional Chef

  Diploma In Professional Chef Training

  Diploma Latihan Chef Profesional

  Diploma Pastri Dan Bakeri

  Diploma Pengurusan Hospitaliti (Perkhidmatan Makanan)

  Diploma Penyediaan Makanan & Kulinari

  Diploma Seni Kulinari

  Diploma Seni Kulinari

  Diploma Seni Pastri

  Diploma In Art & Design (Fashion)

  Diploma in Fashion & Retail Design

  Diploma In Fashion And Apparel Design

  Diploma In Fashion Design

  Diploma In Textile & Fashion Design

  Diploma Reka Fesyen Dan Tekstil

  Diploma Rekaan Fesyen Dan Pakaian

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)

  Diploma Senireka Fesyen Dan Tekstil

  Diploma Teknologi Senireka Fesyen

  Diploma Hotel Dan Katering

  Diploma In Hospitality And Tourism Management

  Diploma In Hospitality Management

  Diploma In Hospitality Management And Tourism

  Diploma In Hotel And Catering

  Diploma In Hotel and Tourism Management

  Diploma In Hotel Management

  Diploma In International Hotel And Tourism Management

  Diploma In Tourism Management

  Diploma In Travel, Tourism And Hospitality Management

  Diploma Lanjutan Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)

  Diploma Lanjutan Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)

  Diploma Pelancongan dan Pengurusan Hospitaliti

  Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)

  Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)

  Diploma Pengurusan Hospitaliti Dan Pelancongan

  Diploma Pengurusan Hotel

  Diploma Pengurusan Hotel & Pelancongan

  Diploma Pengurusan Hotel (Hospitaliti)

  Diploma Pengurusan Hotel Dan Katering

  Diploma Pengurusan Hotel Dan Pelancongan

  Diploma Pengurusan Pelancongan

  Diploma Pengurusan Perniagaan Hospitaliti

  i)Program Pengajian
  ii)Kod

  iii)Tempoh Pengajian
  SENARAI DIPLOMA RELEVAN DENGAN PROGRAM YANG DIPOHON

  PENDIDIKAN (SENI)
  AT23

  08 Semester

  BTEC HND In Multimedia

  Diploma Grafik Komunikasi

  Diploma Ilustrasi

  Diploma In (Computer Science) (Multimedia)

  Diploma In Advertising Design

  Diploma In Animation

  Diploma in Animation and Multimedia Design

  Diploma In Animation Technology

  Diploma In Art & Design (Fashion)

  Diploma In Art And Design (Graphic Design And Digital Media)

  Diploma In Batik Design

  Diploma in Computer Science (Multimedia)

  Diploma In Computerised Graphic Design

  Diploma In Creative Multimedia

  Diploma In Digital Animation

  Diploma In Digital Graphic Design

  Diploma In Digital Photography

  Diploma in Fashion & Retail Design

  Diploma In Fashion And Apparel Design

  Diploma In Fashion Design In Collaboration

  Diploma In Fine Art

  Diploma In Games Art

  Diploma In Graphic And Multimedia Design

  Diploma In Graphic Design

  Diploma In Graphic Design (Computer Graphic)

  Diploma in Graphic Design Technology

  Diploma in Illustrasi

  Diploma In Illustration

  Diploma In Industrial Design

  Diploma In Information Technology (Multimedia)

  Diploma in Interactive Multimedia Design

  Diploma In Interior Design

  Diploma In Media Technology

  Diploma in Multimedia

  Diploma In Multimedia (Business And Computing)

  Diploma In Multimedia (Business Computing)

  Diploma In Multimedia Application

  Diploma In Multimedia Design

  Diploma In Multimedia Industry

  Diploma In Multimedia Technology

  Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting

  Diploma In Packaging Design And Technology

  Diploma In Photography

  Diploma In Photography Technology

  Diploma In Product Design

  Diploma In Textile & Fashion Design

  Diploma In Video And Animation

  Diploma In Visual Communication

  Diploma Media Digital (Seni Digital)

  Diploma Multimedia

  Diploma Multimedia (Pengkomputeran Perniagaan)

  Diploma Multimedia (Perniagaan Dan Pengkomputeran)

  Diploma Multimedia Kreatif

  Diploma Produksi Multimedia

  Diploma Reka Bentuk Grafik

  Diploma Reka Bentuk Komunikasi Multimedia

  Diploma Reka Fesyen Dan Tekstil

  Diploma Rekaan Fesyen Dan Pakaian

  Diploma Rekabentuk Grafik

  Diploma Seni & Rekabentuk Digital

  Diploma Seni Halus

  Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Grafik & Media Digital)

  Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Halus)

  Diploma Seni Lukis dan Seni Reka

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Grafik Dan Media Digital)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil)

  Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seramik)

  Diploma Seni Reka Dalaman

  Diploma Seni Reka Grafik

  Diploma Seni Reka Multimedia

  Diploma Senireka Dalaman

  Diploma Senireka Fesyen

  Diploma Senireka Fesyen Dan Tekstil

  Diploma Senireka Grafik

  Diploma Teknologi Multimedia

  Diploma Teknologi Percetakan

  Diploma Teknologi Permainan

  Diploma Teknologi Senireka Fesyen